e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2020

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
26.03.202003.04.2020Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Informacja , Klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia
trwa
26.03.202010.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
25.03.202008.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
25.03.202003.04.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Informacja , odp nr 1 , klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia
trwa
24.03.202030.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki, projekt umowyWynik
zakończony
10.03.202019.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Unieważnienie
unieważniony
10.03.202024.03.2020Przetarg ustny na najem części holu głównego o powierzchni 2 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową tj.sprzedaż obwarzanków.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
10.03.202023.03.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
09.03.202017.03.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Odzieży branżowej (fartuchów,garsonek damskich,ubrań męskich)
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończone
05.03.202016.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.03.202012.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
05.03.202017.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , sprostowanie do odp nr 1zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.03.202013.03.2020
zmiana terminu na 26.03.2020
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , Sprostowanie , Informacja , Informacja Informacja o zmianie terminu składania ofert , Unieważnienie
unieważniony
03.03.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 -wzor oswiadczenia
, odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.03.202011.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Klamer chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Zał6, Zał7 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Kompresów
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie, SIWZ , Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
25.02.2020205.03.20202Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6,Zał7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.02.202025.02.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie,SIWZ, Zał-1, Zał-2,Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Odp nr 1< , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
10.02.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.202012.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 -JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- Klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.02.202010.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku.
Ogłoszenie , SIWZ , Zał1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8 - klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , sporostowanie do odp nr 1 , <zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
30.01.202011.02.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,
zal nr 6
, zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , zminiony zał nr 5 , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 2 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , Informacja dodatkowa , odp nr 3 , odp nr 4 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , zal nr 1 do wyniku , Wynik-sprostowanie , zal nr 1-sprostowanie
zakończony
24.01.202031.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202024.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert Unieważnienie
uniewazniony
09.01.202017.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez stawu kolanowego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,Zal5, Zal6, Zal7< , Wynik
zakończony
02.01.202010.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.01.2020Rok 2020Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
Plan

Komunikat Dyrektora w sprawie zawieszenia działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

poniedziałek, 30 Marzec 2020

Informuję , że w związku z dalszymi stwierdzonymi zakażeniami wirusem SARS-COV-2 wśród personelu medycznego Szpitala Powiatowego w [...]

czytaj dalej

Komunikat Dyrektora Szpitala w sprawie ograniczenia działalności Ośrodka Zdrowia w Jadownikach

niedziela, 29 Marzec 2020

W związku z objęciem kwarantanną personelu Ośrodka Zdrowia w Jadownikach od dnia 30.03.2020r. w ośrodku będą udzielane tylko [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,