e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2020

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
24.01.202031.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
16.01.202024.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie
trwa
15.01.202023.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert
trwa
09.01.202017.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez stawu kolanowego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,Zal5, Zal6, Zal7< , Wynik
zakończony
02.01.202010.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.01.2020Rok 2020Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
Plan

Ostatnie pożegnanie

czwartek, 16 Styczeń 2020

Pogrążona w smutku Rodzino i Szanowni  Zgromadzeni, Przedwczesna śmierć  ŚP. doktora Zdzisława Opacha dla  [...]

czytaj dalej

Odszedł świetny chirurg, lekarz oddany swoim pacjentom

poniedziałek, 13 Styczeń 2020

W piątek 10 stycznia zmarł nagle lek. Zdzisław Opach, wyjątkowy człowiek, świetny chirurg, ale przede wszystkim lekarz oddany całym [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,