e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zwiększenie gotowości do udzielania świadczeń medycznych w czasie Światowych Dni Młodzieży

piątek, 22 Lipiec 2016
Drukuj artykuł This page as PDF

logo-śdm2W czasie ŚDM, tj. w dniach od 25 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku, w ramach publicznej opieki zdrowotnej świadczenia będą udzielane przez podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na zasadach ogólnie obowiązujących.

Szczegółowe dane powyższych podmiotów są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/.

Ponadto, w związku z zapewnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych przybyłym pielgrzymom, a także zachowaniu dotychczasowej dostępności do świadczeń dla mieszkańców Małopolski w miejscu największej kumulacji uczestników ŚDM, wyłonieni zostali realizatorzy zabezpieczenia medycznego, z którymi Wojewoda Małopolski zawarł umowy na zwiększenie gotowości do udzielania świadczeń w zakresie:

Wykaz świadczeniodawców

Pacjenci mogą zgłaszać się do wszystkich podmiotów widniejących na stronie MOW NFZ. Podmioty wykazane powyżej, na mocy zawartych umów z Wojewodą Małopolskim, zapewniają podwyższenie gotowości do udzielania zwiększonej liczby świadczeń zdrowotnych. W trakcie wizyty pacjent powinien posiadać dowód tożsamości oraz dokument uprawniający do bezpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych (np. potwierdzenie posiadania ubezpieczenia) lub, w razie jego braku lub szczegółowych zapisów warunków zawartego ubezpieczenia, dysponować odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych

W przypadkach wymagających pomocy w stanach zagrożenia życia należy dzwonić na numery alarmowe: 112 lub 999.

 

 


W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Potrzebna krew, podziel się tym cennym darem

piątek, 3 Lipiec 2020

8 lipca pomiędzy godziną 8.00 i 12.00 będzie można oddać krew  w krwiobusie, który zaparkuje obok Szpitala Powiatowego w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,