e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zintegrowany System Zarządzania

piątek, 7 Luty 2014
Drukuj artykuł This page as PDF

Kolejny sukces brzeskiego szpitala – nowy zintegrowany system zarządzania.

Przez dwa kolejne dni tj. 4 i 5 lutego, zespół audytorów zewnętrznych oceniał wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu zarządzania jakością w brzeskim szpitalu. Do obowiązującego systemu ISO 9001, który funkcjonuje od 2006 roku , dodano trzy nowe normy:

  1. ISO     14001 –  norma określająca wymagania związane z ochroną środowiska
  2. PN-N  18001 –  norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. ISO     27001 –  norma określająca wymagania związane z zachowaniem
    bezpieczeństwa informacji

Po wnikliwej analizie dokumentacji i ocenie działania systemu w poddanych audytowi jednostkach SPZOZ, zespół auditorów ogłosił wynik stwierdzając, że zintegrowany system zarządzania został wdrożony i funkcjonuje prawidłowo. W związku z uzyskaną pozytywną oceną, zespół auditorów wystąpił do jednostki certyfikującej z wnioskiem o nadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania  dla SP ZOZ w Brzesku.  Jest to ogromny sukces, który lokuje nas w nielicznym gronie szpitali w Małopolsce certyfikowanych w tak szerokim zakresie. Wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami w.w. norm podniesie standard działania naszej placówki.
Wszystkim osobom zaangażowanym w proces przygotowania i wdrażania systemu Dyrekcja SP ZOZ składa podziękowanie.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,