e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2020

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
18.11.202025.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Oddziałem , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202026.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202025.11.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.11.202026.11.2020 zmiana terminu na 02.12.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń medycznych"
Ogłoszenie, Załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zal nr 1 ,
odp nr 2
trwa
13.11.202023.11.2020Przetarg nieograniczony na dostawę:
1/ Systemu do diagnostyki metodą biologii molekularnej;
2/Komory laminarnej
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1, Zmiana ogłoszenia, Załączniki , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
27.10.202004.11.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , klucz publiczny , odp 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.10.202028.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Ręczników papierowych do rąk
Ogłoszenie , Załączniki , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
16.10.2020UWAGA: zmiana terminu na 28.10.2020Zapytanie ofertowe na: "Usługę polegającą na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii dźwigów osobowych i towarowych"
Ogłoszenie, Załączniki , odp nr 1, WYNIK
zakończony
14.10.2020Plan przetargów - aktualizacja Plan
08.10.202016.10.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę-Łóżek szpitalnych - szt 4
Ogłoszenie , Załączniki , Odp nr 1, Odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Zał 7 , Wynik
zakończony (Tarcza 6)
07.10.202023.10.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.10.202014.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Ręczników papierowych do rąk
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zal nr 2 , zał nr 3 , zal nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7, Odp nr 1, Zbiorcze zestawienie ofert , Unieważnienie postępowania
unieważniony
06.10.202020.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Energii elektrycznej
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
01.10.202021.10.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie konkursu
unieważniony
28.09.202007.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Testów molekularnych COVID-19 do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazów z górnych dróg oddechowych"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp. nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Wynik
zakończony
23.09.202029.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.09.202026.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp nr 1 , Wynik
zakończony
21.09.202029.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Odczynników laboratoryjnych
Ogłoszenie ,Załaczniki , klucz publiczny , Uniewaznienie postepowania
unieważniony
16.09.202023.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.09.202024.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.09.202024.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.09.202030.09.2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: "Naprawa dwóch fragmentów instalacji wodnej A i B zasilającej obiekt szpitala",
Ogłoszenie, Załączniki, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
14.09.202029.09.2020Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2, z przeznaczeniem na przystanek do przewozu osób.
Ogłoszenie , Wynik
zakończona
07.09.202017.09.2020Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą: "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej wBrzesku przy ul. Kościuszki 68",
Ogłoszenie, Załączniki, Wynik
zakończony
07.09.202008.10.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , Załaczniki , odp nr 1 , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.09.202009.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.09.202014.09.2020 zmiana terminu na 17.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi oraz odczynniki laboratoryjne
Ogłoszenie , Załaczniki 1-7 , Klucz publiczny , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zal nr 1-poprawiony , zal nr 2 poprawiony , Odp-2, ODP nr 3 , odp nr 4 , zal nr 1 -poprawiony , zal nr 2-poprawiony , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Zbiorcze zestawienie ofert , ,Wynik
zakończony
28.08.202009.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
27.08.202015.09.2020Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa wybranych pomieszczeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i wodno – kanalizacyjnej na potrzeby oddziału infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa SARS-COVID-19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na dz. nr 1410/19, obr. Brzesko przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku”,
Ogłoszenie,Zał-1 Projekt , SIWZ zał 2-9, Przedmiar.pdf , zbiorcze zestawienie ofert
trwa
27.08.202004.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Rękawic chirurgicznych.
Ogłoszenie , Załaczniki , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
27.08.202003.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.08.202024.09.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem,przechowywaniem i zawartością - "System wirtualizacji"
Ogłoszenie , Załączniki, Odp1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony (MSIM)
21.08.202002.09.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
19.08.202026.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Ogólnej i w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.2020Spotkanie oferentów w dniu 01.09.2020 o godz. 9:00Przetarg ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na przystanek
Ogłoszenie, Wynik
zakończony
17.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.202025.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
17.08.202024.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
2) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.08.202021.09.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę" Systemów i serwerów informacyjnych oraz systemu zabezpieczeń sieciowych firewall",
Ogłoszenie, Załączniki, Odp1,
Odp-2 , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik, Wynik-sprostowanie
zakończony (MSIM II)
11.08.202019.08.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.08.202019.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.
Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń medycznych", Ogłoszenie, Załączniki, Odp 1, Odp 2, Zbiorcze zestawienie ofertOświadczenie gk
trwa (Tarcza 5)
11.08.202021.08.2020Zapytanie ofertowe na Usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie, Zał. nr 1, Załącznik nr 1a, Zał. nr 2, Zał. nr 3, ODP nr 1, Wynik
zakończony
31.07.202007.09.2020Przetarg nieograniczony na dostawę: Różnych produktów leczniczych

Ogłoszenie, Załączniki, Zał nr 1 - poprawiony, Ogłoszenie o sprostowaniu, Ogłoszenie o sprostowaniu (2), Odp. nr 1, Zał. nr 1 - poprawiony (2) , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze
zakończony
30.07.202006.08.2020Zapytanie ofertowe na dostawę -Różny sprzęt i artykuły biurowe
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Dostawa urządzeń sieciowych-Zasilacz awaryjny 3kW (UPS) - szt 4.
Ogłoszenie , Załączniki, Odp. 1, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Dostawa urządzeń sieciowych-Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19’’ – 2 szt
Ogłoszenie, Załaczniki, Odp. nr 1, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”-Montaż zapasowych urządzeń klimatyzacji. Pomieszczenia nr E23 i C387.
Ogłoszenie , Załaczniki, Odp. 1, Załączniki do ODP 1, Odp nr 2, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” Wykonanie:
1) Podłoga antystatyczna w serwerowni. Pomieszczenie nr C387;
2) Uszczelnienie podłogi i sufitu w serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:
Ogłoszenie , Załączniki, Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego do serwerowni. Pomieszczenie nr E23
Ogłoszenie , Załaczniki , Wynik
zakończony
15.07.202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387:
Ogłoszenie , Załączniki , Wynik
zakończony
15.07. 202024.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Zapytanie ofertowe w ramach zadania: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa” -Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu do serwerowni. Pomieszczenia nr E23 i C387.
Ogłoszenie , Załaczniki , Odp. nr 1, Wynik
zakończony
13.07.202021.07.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Fundus kamery z cyfrowym systemem archiwizacji i obróbki obrazów
Ogłoszenie , Zalączniki , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
13.07.202020.07.2020Zapytanie ofertowe na dostawę-Szczepionek przeciw grypie
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
13.07.202023.07.2020Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie, SIWZ i załączniki , klucz publiczny , odp nr 1, Odp. nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
09.07.202012.08.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Urządzeń do transmisji danych,serwerów, macierzy i oprogramowania
Ogłoszenie , Załączniki, ODP 1, Odp 2 , odp nr 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (MSIM I)
08.07.202014.07.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Pieczywa świeżego,wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
07.07.202014.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
07.07.202010.08.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 JEDZ ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , odp nr 1 , odp nr 2, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
03.07.202016.07.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
02.07.202007.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki, Odp-1,Odp 2, Odp 3, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (Tarcza IV)
01.07.202010.07.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę- Lasera holmowego z wyposażeniem
Ogłoszenie , Załączniki, Odp 1, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
30.06.202008.07.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV 2
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załączniki 2,3,4 , Załacznik 5 projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202010.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202004.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki, ODP 1, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony (Tarcza III)
26.06.202014.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki, Odp.1, Ogłoszenie o unieważnieniu ,
zakończony (MSIM)
25.06.202029.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę: "Urządzeń medycznych"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp1, Odp 2, ODP 3, Odp 4 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik, Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
zakończony (Tarcza)
22.05.202029.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.06.202030.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zal nr 1-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.06.202027.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Wirówek laboratoryjnych i akcesoriów- urządzenia medyczne.
Ogłoszenie , Załączniki, klucz publiczny, Odp1 , zbiorcze zestawienie ofert ,Wynik
zakończony (Tarcza I)
19.06.202029.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,
SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 ,
klucz publiczny
, odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
17.06.202025.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.06.202024.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert. , , Wynik
zakończony
09.06.202019.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
09.06.202018.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Owoców ,warzyw i podobnych produktów.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
05.06.202019.06.2020Przetarg ustny na najem lokalu o łącznej powierzchni 19 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową
Ogłoszenie , Unieważnienie
unieważnienie
02.06.202017.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Załacznik 4 projekt umowy , Załącznik nr 3 do umowy Por.pow.przet.dan.osob. , Odp 1 , Wynik
zakończony
02.06.202016.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2, 3, 4 , Załącznik nr 5 projekt umowy , Zał nr 2 do umowy Por.powierz.przetw.dan.osob. , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.05.202016.06.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki ,odp nr 1 , Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
27.06.202005.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Klucz publiczny , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.05.202005.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
20.05.202029.05.2020Przetarg nieograniczony na usługę-Świadczenie usług odbioru,transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.05.202026.05.2020Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
1) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika, 2). w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie, SWKO,Załączniki , Projekt umowy na kierownika ,Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.05.202028.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Aparatury medycznej"
Ogłoszenie, Załączniki,Odp1 Odp2 , odp nr 3 Odp4 , odp nr 5 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.05.202026.05.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO, Załączniki, Projekt umowy, Wynik
zakończony
13.04.202021.05.2020Przetarg na dostawę wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 56 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
07.05.202015.05.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.05.202014.05.2020Przetarg nieograniczony na -Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.05.2020Plan przetargów -aktualizacja
Plan
28.04.2007.05.2020Zapytanie ofertowe na usługę wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego na zadanie: "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji z podejrzeniem koronawirusa SARS-COVID19 zlokalizowanych w SOR w budynku SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie, Załączniki,Wynik,
zakończone
27.04.202007.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.04.202005.05.2020 zmiana terminu na 08.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę" Diatermii chirurgicznej; noża harmonicznego; aparatu do neuromonitoringu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7 , klucz publiczny , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.04.202030.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem ,Unieważnienie
Unieważniony
23.04.202006.05.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A ,
zal nr 2
, zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8 , zal nr 9 , Klucz publiczny , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , zal nr 1-poprawiony , zal nr 2 poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.04.202005.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Opatrunków
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Wynik
zakończony
21.04.202029.04.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zal nr 9 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.04.202023.04.2020Zapytanie ofertowe na dostawę: Aparatu ultrasonograficznego- 1 kpl
Ogłoszenie, Zał1, Zał2, Zał3 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończone
26.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na 06.04.2020 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Informacja , Klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.03.202010.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
25.03.202008.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na dzień
06.04.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Informacja , odp nr 1 , klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia Odp.2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.03.202030.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki, projekt umowyWynik
zakończony
10.03.202019.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Unieważnienie
unieważniony
10.03.202024.03.2020Przetarg ustny na najem części holu głównego o powierzchni 2 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową tj.sprzedaż obwarzanków.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
10.03.202023.03.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
09.03.202017.03.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Odzieży branżowej (fartuchów,garsonek damskich,ubrań męskich)
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , odp nr 1 , odp nr 2 ,odp nr 3 , Wynik
zakończone
05.03.202016.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.03.202012.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
05.03.202017.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , sprostowanie do odp nr 1zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
04.03.202013.03.2020
zmiana terminu na 26.03.2020
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , Sprostowanie , Informacja , Informacja Informacja o zmianie terminu składania ofert , Unieważnienie
unieważniony
03.03.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 -wzor oswiadczenia
, odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.03.202011.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Klamer chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Zał6, Zał7 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Kompresów
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie, SIWZ , Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
25.02.2020205.03.20202Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6,Zał7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.02.202025.02.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie,SIWZ, Zał-1, Zał-2,Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Odp nr 1< , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
10.02.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.202012.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 -JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- Klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.02.202010.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku.
Ogłoszenie , SIWZ , Zał1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8 - klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , sporostowanie do odp nr 1 , <zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
30.01.202011.02.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,
zal nr 6
, zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , zminiony zał nr 5 , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 2 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , Informacja dodatkowa , odp nr 3 , odp nr 4 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , zal nr 1 do wyniku , Wynik-sprostowanie , zal nr 1-sprostowanie
zakończony
24.01.202031.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202024.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert Unieważnienie
uniewazniony
09.01.202017.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez stawu kolanowego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,Zal5, Zal6, Zal7< , Wynik
zakończony
02.01.202010.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.01.2020Rok 2020Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
Plan

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego

piątek, 20 Listopad 2020

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego Pacjenci przyjmowani do Oddziału Covidowego proszeni są o zabranie do [...]

czytaj dalej

Szpital w Brzesku wśród liderów w służbie zdrowia

czwartek, 19 Listopad 2020

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył IV miejsce w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania” przygotowanym przez BFF Banking Group [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,