- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Przetargi 2018

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotu zamówieniaAktualny status
28.12.201808.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.08.06.02-12-0239/16 o dofinansowanie projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. wykonywanie badań kolonoskopowych
2. wykonywanie znieczuleń do badań kolonoskopowych
Ogłoszenie [1] , SWKO [2] , Załączniki [3] , Projekt umowy [4] , Wynik [5]
zakończony
18.12.201824.12.2018 zmiana terminu na 28.12.2018Zapytanie ofertowe na usługę-Gospodarowania odpadami medycznymi i specjalnymi
Ogłoszenie [6] , zał nr 1 [7] , zał nr 2 [8] , zał nr 3 [9] , zał nr 4 [10] , odp nr 1 [11] , porawiony zał nr 1 [12]
zakończone
18.12.201827.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę "Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego"
Ogłoszenie [13], SIWZ [14], Zał1 [15], Zał2 [16], Zał3 [17], Zał4 [18], Zał5 [19], Zał6 [20],Zał7 [21],
Zał8 [22], Zbiorcze zestawienie ofert [23]
zakończony
17.12.201820.12.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie [24] , zał nr 1 [25] , zał nr 2 [26] , zał nr 3 [27] , zał nr 4 [28] , Wynik [29]
zakończone
17.12.201823.01.2019Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych,niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych
Ogłoszenie [30] , SIWZ [31] , zał nr 1 [32] , zał nr 2 [33] , zał nr 3 [34], , zał nr 4 [35] , zał nr 5 [36] , zał nr 6 [37] ,
zał nr 7 [38] , Klucz publiczny [39], odp nr 1 [40], zał nr 1 poprawiony [41], zał nr 2- poprawiony [42], sprostowanie do odp nr 1 [43] , zał nr 1 -sprostowanie nr 2 [44], sprostowanie 2 do odp. nr 1 [45] , Dodatkowe informacje [46] , zbiorcze zestawienie ofert [47] Wynik [48] Wynik-ponowny wybor ofert [49]
zakonczony
17.12.201827.12.2018Przetarg nieograniczony na usługi pielęgniarskie
Ogłoszenie [50] , SIWZ [51] , Zał 1 [52] , Zał 2 [53] , Zał 3 [54] , Zał 4 [55] ,Zał 5 [56] , Zał 6 [57] , Zał 7 [58] , Zał 8 [59] , Zał 9 [60], Zbiorcze zest.ofert [61] , Wynik [62]
zakończony
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2. w Poradni Chirurgii Urazowo - ortopedycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
Ogłoszenie [63] , SWKO [64] , Załączniki [65] , Projekt umowy [66] , Projekt umowy dla Kierownika [67] , Wynik [68]
zakończony
12.12.201819.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych w Dziale Usprawniania Leczniczego
Ogłoszenie [69] , SWKO [70] , Załączniki [71] , Projekt umowy [72] , Wynik [73]
zakończony
12.12.201821.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na "Dostawę mebli biurowych, wyposażenia biurowego i domowego" Ogłoszenie [74], SIWZ [75] href="http://www.spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zał-1.docx">Zał1, Zał2 [76], Zał3 [77], Zał4 [78], Zał5 [79], Zał6 [80] , Odp 1 [81], Odp2 [82], Zbiorcze zestawienie ofert [83], Zb-zest-sprostowanie [84] Wynik [85]
zakończony
11.12.201818.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie [86] , SWKO [87] , Załączniki [88] , Projekt umowy [89] , Wynik [90]
zakończony
07.12.201817.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych ,wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie [91] , SIWZ [92] , zał nr 1 [93] , zał nr 2 [94] , zał nr 3 [95] , zał nr 4 [96] , zał nr 5 [97] , zał nr 6 [98] , zał nr 7 [99] , zał nr 8 [100] , odp nr 1 [101] , odp nr 2 [102] , zbiorcze zestawienie ofert [103] , sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert [104] , Wynik [105]
zakończony
06.12.201814.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych
Ogłoszenie [106] , SIWZ [107] , zał nr 1 [108] , zał nr 2 [109] , zał nr 3 [110] , zał nr 4 [111] , zał nr 5 [112] , zał nr 6 [113] , zał nr 7 [114] , Wynik [115]
zakończony
04.12.201812.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Kompleksowe świadczenie usług pralniczych
Ogłoszenie [116] , SIWZ [117] , zał nr 1 [118] , zał nr 2 [119] , zał nr 3 [120] , zał nr 4 [121] , zał nr 5 [122] , zał nr 6 [123] , zał nr 7 [124] , zał nr 8 [125] , zał nr 9 [126] , zał nr 10 [127] , odp nr 1 [128] , zbiorcze zestawienie ofert [129] , Wynik [130]
zakończony
29.11.201807.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0341/18-00/261/2018/318 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Ogłoszenie [131] , SIWZ [132] , Zał 1 [133] , Zał 2 [134] , Zał 3 [135] , Zał 4 [136] , Zał 5 [137] , Zał 6 [138] , Zał 7 [139] , Zał 8 [140] , Zał 9 [141] , Zbiorcze zest.ofert [142] , Wynik [143]
zakończony
27.11.201810.12.2018 zmiana terminu na 12.12.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie [144] , SWKO [145] , Załączniki [146] , Zał 1 [147] , Projekt umowy [148] , Dodatkowe informacje [149] , Odp 1 [150] , Odp 2 [151] , Sprostowanie do odp. 2 [152] , Odp 3 [153] , Informacja do odp. 2 [154] , Zbiorcze zest.ofert [155] , Wynik [156]
zakończony
27.11.201805.12.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Przetarg nieograniczony na dostawę -Materiałów medycznych , różnego sprzętu i i artykułów biurowych ,wkładów do drukarek laserowych i atramentowych.
Ogłoszenie [157] SIWZ [158] , zał nr 1 [159] , zał nr 2 [160] , zał nr 3 [161] , zał nr 4 [162] , zał nr 5 [163] , zał nr 6 [164] , zał nr 7 [165] , zał nr 8 [166] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [167] , odp nr 1 [168] , zał nr 1-poprawiony [169] , zał nr 2 poprawiony [170] , Wynik [171]
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości o powierzchni 2 m2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie [172] , Wynik [173]
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości o łącznej powierzchni 1 m 2 zlokalizowanej w SPZOZ Brzesko , ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie [174] , Wynik [175]
zakończony
23.11.201807.12.2018Przetarg ustny na najem lokalu + pomieszczenia magazynowego o łącznej powierzchni 25,20 m 2, zlokalizowanych w SPZOZ Brzesko, ulica Kościuszki 68
Ogłoszenie [176] , Wynik [177]
zakończony
23.11.201803.12.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Zestawów komputerowych
Ogłoszenie [178] , SIWZ [179] , zał nr 1 [180] , zał nr 2 [181] , zał nr 3 [182] , zał nr 4 [183] , zał nr 5 [184] , zał nr 6 [185] , zał nr 7 [186] , zbiorcze zestawienie ofert [187] , Wynik [188]
zakończony
22.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie [189] , SWKO [190] , Załączniki [191] , Projekt umowy [192] , Unieważnienie [193]
unieważniony
21.11.201829.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii:
Zadanie 1 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym
Zadanie 2 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym
Zadanie 3 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznym i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie [194] , SWKO [195] , Załączniki [196] , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Pododdz. [197] , Projekt umowy [198] , Wynik [199]
zakończony
20.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługę - Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie [200] , zał nr 1 [201] , zał nr 2 [202] , zał nr 3 [203] , zał nr 4 [204] , odp nr 1 [205] , odp nr 2 [206] , odp nr 3 [207] , Wynik [208]
zakończony
19.11.201826.11.2018Zapytanie ofertowe na usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie [209] , Zał 1 [210] , Zał 2 [211] , Zał 3 [212] , Zał 4 [213] , Wynik [214]
zakończony
19.11.201830.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetycznych
Ogłoszenie [215] , SWKO [216] , Załączniki [217] , Projekt umowy [218] , Wynik [219]
zakończony
19.11.201826.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie [220] , SWKO [221] , Załączniki [222] , Projekt umowy [223] , Wynik [224]
zakończony
16.11.201803.12.2018 zmiana terminu na 10.12.2018Przetarg nieograniczony na usługę: "Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego"
Ogłoszenie [225], SIWZ [226], Zał1 [227], Zał2 [228], Zał3 [229], Zał4 [230], Zał5a [231], Zał5b [232], Zał6a [233], Zał6b [234], Zał7a [235], Zał7b [236],Zał7c [237], Zał7d [238], Zał7e [239], Zał7f [240], Zał8 [241], Zał9 [242] Odp 1 [243] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [244], Odp-2 [245], Załączniki do odp-2 [246], Umowa o dofin [247], Opinia i zwolnienie z zastawu [248],Zbiorcze zestawienie ofert [249], Wynik [250]
zakończony
14.11.201822.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018r.

Przetarg nieograniczony na usługę opieki dziennej w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie [251] , SIWZ [252] , Zał 1 [253] , Zał 2 [254] , Zał 3 [255] , Zał 4 [256] , Zał 5 [257] , Zał 6 [258] , Zał 7 [259] , Zał 8 [260] , Zał 9 [261] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [262] , SIWZ - zmieniony [263] , Zał 1 - zmieniony [264] , Zał 2 - zmieniony [265] , Zbiorcze zest.ofert [266] , Wynik [267]
zakończony
14.11.201823.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Zestawów komputerowych
Ogłoszenie [268] , SIWZ [269] , zał nr 1 [270] , zał nr 2 [271] , zał nr 3 [272] , zał nr 4 [273] , zał nr 5 [274] , zał nr 6 [275] ,
zał nr 7 [276] , odp nr 1 [277] , Unieważnienie [278]
unieważniony
14.11.201822.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę : Wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w tym:
1. System komputerowy z oprogramowaniem
2. Unit kuchenny
Ogłoszenie [279] , SIWZ [280] , zał nr 1 [281] , zał nr 2 [282] ,zał nr 3 [283] , zał nr 4 [284] , zał nr 5 [285] , zał nr 6 [286] ,
zał nr 7 [287] , odp nr 1 [288] , Zbiorcze zest. ofert [289] , Wynik [290]
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Paliwa gazowego -gazu ziemnego
Ogłoszenie [291] SIWZ [292] Zał 1 [293], Zał 2 [294], Zał 2a [295], Zał 3 [296], Zał 4 [297], Zał 5 [298], Zał 6 [299], Zał 7 [300] Odp1 [301] Zał1 do odp1 [302] , zbiorcze zestawienie ofert [303], Wynik [304]
zakończony
08.11.201816.11.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych ,środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie [305] , SIWZ [306] , zał nr 1 [307] , zał nr 2 [308] , zał nr 3 [309] , zał nr 4 [310] , zał nr 5 [311] , zał nr 6 [312] , zał nr 7 [313] , zał nr 8 [314] , odp nr 1 [315] , odp nr 2 [316] , zbiorcze zestawienie ofert [317] , Wynik [318]
zakończony
06.11.201813.11.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dermatologicznej
Ogłoszenie [319] , SWKO [320] , Załączniki [321] , Projekt umowy [322] , Wynik [323]
zakończony
25.10.201805.11.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie [324] , SWKO [325] , Załączniki [326] , Załacznik nr 4 projekt umowy [327] , Wynik [328]
zakończony
24.10.201805.11.2018Postępowanie przetargowe realizowane jest w ramach Umowy nr: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Materiałów medycznych jednorazowych" Ogłoszenie [329] SIWZ [330] Zał1 [331] Zał2 [332] Zał3 [333] Zał4 [334] Zał5 [335] Zał6 [336] Zał7 [337] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [338] , odp nr 1 [339] , zał nr 1- poprawiony [340] , zał nr 2- poprawiony [341] , zbiorcze zestawienie ofert [342] , Wynik [343]
zakończone
23.10.201829.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie [344] , SWKO [345] , Załączniki [346] , Projekt umowy [347] , Wynik [348]
zakończony
19.10.201830.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty"
Ogłoszenie [349] , SIWZ [350] , Zał 1 [351] , Zał 2 [352] , Zał 3 [353] , Zał 4 [354] , Zał 5 [355] , Zał 6 [356] , Zał 7 [357] , Zał 8 [358] , Odp 1 [359] , Zbiorcze zest.ofert [360] , Wynik [361]
zakończony
19.10.201829.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ręczników papierowych" Ogłoszenie [362] SIWZ [363] Zał-1 [364] Zał-2 [365] Zał-3 [366] Zał-4 [367] Zał-5 [368] Zał-6 [369] Zał-7 [370] , odp nr 1 [371] , odp nr 2 [372] , odp nr 3 [373] , zbiorcze zestawienie ofert [374] , Wynik [375]zakończony
17.10.201826.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Wyposażenia Centralnej sterylizatorni" Ogłoszenie [376] SIWZ [377] Zał-1 [378] Zał-2 [379] Zał-3 [380] Zał-4 [381] Zał-5 [382] Zał-6 [383] Zał-7 [384] Odp 1 [385] ,zbiorcze zestawienie ofert [386] , Wynik [387]zakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów promujących projekt pn . "Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie [388] , Zał 1 [389] , Zał 2 [390] , Zał 3 projekt umowy [391] , Zał 4 [392] , Zał 5 [393] , Zał 6 [394] , Zał 7 [395] , Odp 1 [396] , Odp 2 [397] , Zbiorcze zest.ofert [398] , Wynik [399]
zakończony
15.10.201823.10.2018Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” nr RPMP.09.02.01.-12-0011/18
Ogłoszenie [400] , SIWZ [401] , Zał 1 [402] , Zał 2 [403] , Zał 3 [404] , Zał 4 [405] , Zał 5 [406] , Zał 6 [407] , Zał 7 [408] , Zał 8 [409] , Zał 9 [410] , Zbiorcze zest.ofert [411] , Wynik [412]
zakończony
11.10.201819.10.2018
zmiana terminu na 23.10.2018
Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na: Konserwacji ,naprawie oraz usuwaniu awarii dźwigów osobowych i towarowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej
Ogłoszenie [413] , zał nr 1 [414] , zał nr 2 [415] , zał nr 3 [416] , zał nr 4 [417] , zał nr 5 [418] , Odp 1 [419] Odp [420] , Wynik [421]
zakończony
10.10.201818.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania -Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego,szansą na poprawę jakości życia"
Ogłoszenie [422] , SIWZ [423] , zał nr 1 [424] , zał nr 1a [425] , zał nr 2 [426] , zał nr 3 [427] , zał nr 4 [428] , zał nr 5 [429] , zał nr 6 [430] , zał nr 7 [431] , zał nr 8 [432] , zał nr 9 [433] , rys 1 [434] , rys 2 [435] , rys 3 [436] , rys 4 [437] , rys 5 [438] Wynik [439]
zakończony
05.10.201815.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie [440] , SIWZ [441] , zał nr 1 [442] , zał nr 2 [443] , zał nr 3 [444] , zał nr 4 [445] , zał nr 5 [446] , zał nr 5a [447] , zał nr 6 [448] , zał nr 7 [449] , zał nr 8 [450] , odp nr 1 [451] , odp nr 2 [452] , odp nr 3 [453] , Zbiorcze zestawienie ofert [454] , Wynik [455]
zakończony
04.10.201818.10.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 - grunt zlokalizowany w sąsiedztwie budynku wspólnoty mieszkaniowej z przeznaczeniem pod 1 miejsce garażowe ,grunt o powierzchni 15 m2
Ogłoszenie [456] Wynik [457]
zakończony
02.10.201810.10.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych mebli,wyposażenia domowego i biurowego
Ogłoszenie [458] , SIWZ [459] , Zał 1 [460] , zał nr 2 [461] , zał nr 3 [462] , zał nr 4 [463] , zał nr 5 [464] , zał nr 6 [465], Zbiorcze zestawienie ofert [466], Grupa kapitałowa [467] Wynik [468]
zakończony
26.09.201804.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie [469] , SWKO [470] , Załączniki [471] , Projekt umowy [472] , Wynik [473]
zakończony
26.09.201804.10.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie [474] , SWKO [475] , Załącznik 1,2,3 [476] , Załącznik 4 projekt umowy [477] , Wynik [478]
zakończony
25.09.201803.10.2018
zmiana terminu na dzień 05.10.2018
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na „sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego”; nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00”.
Ogłoszenie [479], SIWZ [480] , Zał. nr 1 [481], Zał. nr 2 [482], Zał. nr 3 [483], Zał. nr 4 [484], Zał. nr 5 [485], Zał. nr 6 [486], Zał. nr 7 [487], Zał. nr 8 [488], Zał. nr 9 [489] , Odp 1 [490] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [491] , Zbiorcze zest.ofert [492] , Wynik [493]
zakończony
24.09.201802.10.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie [494] , SWKO [495] , Załączniki [496] , Projekt umowy [497] , Wynik [498]
zakończony
21.09.201828.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych:
1. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
2. w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
Ogłoszenie [499] , SWKO [500] , Załączniki [501] , Projekt umowy [502] , Wynik [503]
zakończony
21.09.201802.10.2018Przetarg nieograniczony na -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania - " Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie [504], SIWZ [505], Zał-1 [506], Zał-2 [507], Zał-3 [508], Zał-4 [509], Zał-5 [510], Zał-6 [511], Zał-7 [512], Zał-8 [513], Zał-9 [514] , zał 1a [515] , zał 1b [516] , zbiorcze zestawienie ofert [517] , Wynik [518]
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
3. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
4. w Poradni Leczenia Zeza
Ogłoszenie [519] , SWKO [520] , Załączniki [521] , Projekt umowy [522] , Projekt umowy dla Kierownika [523] , Wynik [524]
zakończony
20.09.201827.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie [525] , SWKO [526] , Załączniki [527] , Projekt umowy [528] , Wynik [529]
zakończony
19.09.201826.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie [530] , SWKO [531] , Załącznik [532] , Projekt umowy [533] , Wynik [534]
zakończony
17.09.201825.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
1. usług fizjoterapii
2. usług logopedycznych
3. usług psychologicznych
4. usług pedagogicznych
Ogłoszenie [535] , SWKO [536] , Załączniki 1, 2, 3 [537] , Zał 4 projekt umowy [538] , Wynik [539]
zakończony
17.09.201802.10.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie [540] , SIWZ [541] , zał nr 1 [542] , zał nr 2 [543] , zał nr 3 [544] , zał nr 4 [545] , zał nr 5 [546] , zał nr 6 [547] , zał nr 7 [548] , zał nr 8 [549] , zał nr 9 [550] , zał nr 10 [551] , rys 1 [552] , rys 2 [553] , rys 3 [554] ,rys 4 [555] , rys 5 [556] , Sprostowanie [557] , zbiorcze zestawienie ofert [558] , Wynik [559]
zakończony
13.09.201821.09.2018 zmiana terminu na 24.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie [560] , SIWZ [561] , zał nr 1 [562] , zał nr 2 [563] , zał nr 3 [564] , zał nr 4 [565] , zał nr 5 [566] , zał nr 6 [567] , zał nr 7 [568] , zał nr 8 [569] , odp nr 1 [570] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [571] , zał nr 1 poprawiony [572], Odp. nr 2 [573], Załącznik nr 1 - poprawiony [574], Zbiorcze zestawienie ofert [575] , Wynik [576]
zakończony
04.09.201812.09.2018 zmiana terminu na 14.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie [577] , SIWZ [578] , zał nr 1 [579] , zał nr 2 [580] , zał nr 3 [581] , zał nr 4 [582] , zał nr 5 [583] , zał nr 6 [584] ,zał nr 7 [585] , zał nr 8 [586] , poprawiony załacznik nr 1 [587] , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia [588] , odp nr 1 [589] , zał nr 1 poprawiony [590] , Sprostowanie [591], Zbiorcze zestawienie ofert [592] , Wynik [593]
zakończony
04.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w kierunku diagnostyki wad wrodzonych - badań prenatalnych
Ogłoszenie [594] , SWKO [595] , Załączniki [596] , Załącznik nr 3 Projekt umowy [597] , Załącznik nr 15 [598] , Wynik [539]
zakończony
03.09.201812.09.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. usług lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej
2. usług fizjoterapii
3. usług logopedycznych
4. usług psychologicznych
5. usług pedagogicznych
Ogłoszenie [599] , SWKO [600] , Załączniki [601] , Załącznik nr 4 projekt umowy [602] , Załącznik nr 15 [603] , Wynik [604]
zakończony
31.08.201814.09.2018 zmiana terminu na 18.09.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie [605] , SIWZ [606] , zał 1a [607] , zał 1b [608] , zał 2 [609] , zał 3 [610] , zał 4 [611] , zał 5 [612] , zał 6 [613] , zał 7 [614] , zał 8 [615] ,zał 9 [616] , zał 10 [617] , odp nr 1 [618] Odp 2 [619],Przedmiar po korekcie [620], zał 1 b [621] , zał nr 2 [622] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [623] Informacja [624] Zbiorcze zestawienie ofert [625] , Wynik [626] Wynik-sprostowanie [627]
zakończony
30.08.201807.09.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Aparatu ultrasonograficznego do badań prenatalnych położniczo-ginekologicznych z obrazowaniem 3D/4D
Ogłoszenie [628] , SIWZ [629] , zał 1 [630] , zał 2 [631] , zał 3 [632] , zał 4 [633] , zał 5 [634] , zał 6 [635] Zbiorcze zestawienie ofert [636] , Wynik [637]
zakończone
28.08.201807.09.2018
przesunięcie terminu na 14.09.2018
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań biochemicznych
Ogłoszenie [638] , SWKO [639] , Zał 1 [640] , Zał 2, 3, 4 [641] , Zał 5 [642] , Zał 15 Reg.Prog.Zdr.Sam.Woj.Małop. [643] , Informacja [644] , Odp 1 [645] , Zbiorcze zest.ofert [646] , Wynik [647]
zakończony
27.08.201806.09.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Chirurgicznej w dziedzinie chirurgii dziecięcej
2. w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Ogłoszenie [648] , SWKO [649] , Załączniki [650] , Projekt umowy [651] , Wynik [652]
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz wydrukowanie materiałów w ramach projektu pn. Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie [653] , Zał 1 [654] , Zał 2 [655] , Zał 3 [656] , Zał 4 [657] , Zał 5 [658] , Zał 6 [659] , Zał 7 [660] , Zbiorcze zest.ofert [661] , Wynik [662]
zakończony
24.08.201831.08.2018Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 06.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sporządzeniu, emisji i publikacji materiałów promujących projekt pn. "Lepsze życie ! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego", nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18
Ogłoszenie [663], Zał. nr 1 [664], Zał. nr 2 [665], Zał. nr 3 [666], Zał. nr 4 [667], Zał. nr 5 [668] , Wynik [669], Unieważnienie [670]
unieważniony
20.08.201827.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
2. w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej
Ogłoszenie [671] , SWKO [672] , Załączniki [673] , Projekt umowy [674] , Wynik [675]
zakończony
20.08.201805.09.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie [676], SIWZ [677], Standardy DDOM [678], Zał. nr 1 [679], Zał. nr 2 [680], Zał. nr 3 [681], Zał. nr 4 [682], Zał. nr 5 [683], Zał. 1 - Program F-U [684], Zał. nr 2 [685], Zał. nr 3 [686], Zał. nr 4 [687], Zał. nr 5 [688], Zał. nr 6 [689], Zał. nr 7 [690], Zał. nr 8 [691], Zał. nr 9 [692], Zał. nr 10 [693] , Sprostowanie [694] ,
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
13.08.201821.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Okulistycznej
2. w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie [695] , SWKO [696] , Załączniki [697] , Projekt umowy [698] , Wynik [699]
zakończony
10.08.201820.08.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie [700] , SWKO [701] , Załączniki [702] , Projekt umowy [703] , Wynik [704]
zakończony
08.08.201828.08.2018Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Brzesku
Ogłoszenie [705], SIWZ [706], Zał. nr 1a [707], Zał. nr 1b [708], Zał. nr 2 [709], Zał. nr 3 [710], Zał. nr 4 [711], Zał. nr 5 [712], Zał. nr 6 [713], Zał. nr 7 [714], Zał. nr 8 [715], Zał. nr 9 [716], Zał. nr 10 [717], Odp. nr 1 [718] , Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [719]
unieważniony
03.08.201822.08.2018Przetarg ustny na dzierżawę gruntu w celu posadowienia garaży Ogłoszenie [720], Wynik [721]zakończony
03.08.201814.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na usługę - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie [722], SIWZ [723], Zał. nr 1 [724], Zał. nr 1a [725], Zał. nr 2 [726], Zał. nr 3 [727], Zał. nr 4 [728], Zał. nr 5 [729], Zał. nr 6 [730], Zał. nr 7 [731], Zał. nr 8 [732], Zał. nr 9 [733], Zał. nr 10 [734], Zbiorcze zestawienie ofert [735], Wynik [736]
zakończony
27.07.201816.08.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania :Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie [737] , SIWZ [738] , Standardy DDOM [739] , zał nr 1 [740] , zał nr 2 [741] , zał nr 3 [742] , zał nr 4 [743] , zał nr 5 [744] , zał 1-Program F-U [745] ,zał nr 2 [746] , zał nr 3 [747] , zał nr 4 [748] , zał nr 5 [749] , zał nr 6 [750] , zał nr 7 [751] , zał nr 8 [752] , zał nr 9 [753] , zał nr 10 [754], Ogłoszenie o unieważnieniu [755]
unieważniony
24.07.201831.07.2018 zmiana terminu na 03.08.2018Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i kurierskie
Ogłoszenie [756], Zał. nr 1 [757], Zał. nr 2 [758], Zał. nr 3 [759] , Informacja [760], Odp. nr 1 [761], Wynik [762]
zakończony
23.07.201831.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r

Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania -Modernizacja Bloku Operacyjnego
Ogłoszenie [763] , SIWZ [764] , zał nr 1a [765] , zał nr 1b [766] , zał nr 1b1 [767] , zał nr 2 [768] , zał nr 3 [769] , zał nr 4 [770] ,
zał nr 5
, zał nr 6 [771] , zał nr 7 [772] , zał nr 8 [773] , zał nr 9 [774] , zał nr 10 [775] , zbiorcze zestawienie ofert [776], Wynik [777]
zakończony
20.07.201830.07.2018 zmiana terminu na 01.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie [778], SIWZ [779], Zał. nr 1 [780] , Zał. nr 2 [781], Zał. nr 3 [782], Zał. nr 4 [783], Zał. nr 5 [784], Zał. nr 5a [785], Zał. nr 6 [786], Zał. nr 7 [787], Zał. nr 8 [788] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [789], Odp. nr 1 [790], Odp. nr 2 [791], Odp. nr 3 [792], Zbiorcze zestawienie ofert [793], Wynik [794]
zakończony
18.07.201824.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie [795] , SWKO [796] , załączniki [797] , projekt umowy [798], Ogłoszenie o unieważnieniu [799]
unieważniony
18.07.201825.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Obuwia dla personelu medycznego.
Ogłoszenie [800] , zał nr 1 [801] , zał nr 2 [802] , zał nr 3 [803] , zał nr 4 [804] , Wynik [805]
zakończone
10.07.201820.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Ambulansu sanitarnego
Ogłoszenie [806], SIWZ [807], Zał1 [808], Zał2 [809], Zał3 [810], Zał4 [811], Zał5 [812], Zał6 [813], Zał7 [814]
Odp1 [815], Porozumienie [816], Odp. nr 2 [817] , Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania [818]
unieważniony
09.07.201819.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Energii elektrycznej
Ogłoszenie [819] , SIWZ [820] , zał nr 1 [821] , zał nr 2 [822] , zał nr 3 [823] , zał nr 4 [824] , zał nr 5 [825] , zał nr 6 [826] ,
zał nr 7
, Odp. nr. 1 [827], Odp nr 2 [828], Odp nr 3 [829] , zbiorcze zestawienie ofert [830] , Wynik [831], Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty [832]
zakończony
09.07.201817.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie [833] , SIWZ [834] , zał nr 1 [835] , zał nr 2 [836] , zał nr 3 [837] , zał nr 4 [838] , zał nr 5 [839] , zał nr 6 [840] ,
zał nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert [841] , Wynik [842]
zakończony
06.07.201824.07.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogłoszenie [843] , Wynik [844]
zakończony
06.07.201825.07.2018 zmiana terminu na 30.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ” :
Modernizacja Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Ogłoszenie [845] , SIWZ [846] , zał nr 1 [847] , zał nr 2 [848] , zał nr 3 [849] , zał nr 4 [850] , zał nr 5 [851] , zał nr 6 [852] ,
zad nr 7
, zad nr 8 [853] , zał nr 9 [854] , zał nr 10 [855] , odp nr 1 [856] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [857], zbiorcze zestawienie ofert [858],Wynik [859]
zakończony
05.07.201812.07.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Dziecięcym
2. w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie [860] , SWKO [861] , Załączniki [862] , Projekt umowy [863] , Wynik [864]
zakończony
05.07.201813.08.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów leczniczych, Ogłoszenie [865], SIWZ [866], Zał. nr 1 [867], Zał. nr 2 [868], Zał. nr 3-JEDZ [869], Zał. nr 3-JEDZ [870], Zał. nr 4 [871], Zał. nr 5 [872], Zał. nr 6 [873], Zał. nr 7 [874], Odp. nr 1 [875], Odp nr 2 [876], Odp. nr. 3 [877], Zał. nr 1 - zmieniony [878], Odp. nr 4 [879], Zbiorcze zestawienie ofert [880] , Wynik [881]zakończony
05.07.201812.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Pieczywa swieżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie [882] , zał nr 1 [883] , zał nr 2 [884] , zał nr 3 [885] , zał nr 4 [886] , Wynik [887]
zakończone
03.07.201812.07.2018Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r
Przetarg nieograniczony na usługę -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie [888] ,SIWZ [889] , zał nr 1 [890] , zał nr 2 [891] , zał nr 3 [892] , zał nr 4 [893] , zał nr 5 [894] , zał nr 6 [895] ,
zał nr 7 [896] , zał nr 8 [897] , zał nr 9 [898] , zał nr 10 [899], Zbiorcze zestawienie ofert [900], Unieważnienie [901]
unieważniony
02.07.201809.07.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogłoszenie [902] , zał nr 1 [903] , zał nr 2 [904] , zał nr 3 [905] , zał nr 4 [906] , Wynik [907]
zakończone
28.06.201806.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie [908] , SIWZ [909] , zał nr 1 [910] , zał nr 2 [911] , zał nr 3 [912] , zał nr 4 [913] , zał nr 5 [914] , zał nr 6 [915] ,
zał nr 7
, Wynik [916]
zakończony
21.06.201829.06.2018 zmiana terminu na 03.07.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie [917] , SIWZ [918] , zał nr 1 [919] , zał nr 2 [920] , zał nr 3 [921] , zał nr 4 [922] , zał nr 5 [923] , zał nr 6 [924] , zał nr 7 [925] , Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia [926] , zał nr 1-zmieniony [927] , odp nr 1 [928] , zał nr 2-zmieniony [929] , zbiorcze zestawienie ofert [930] , Wynik [931]
zakończony
15.06.201825.06.2018Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy promocyjnej - zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18, o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"
Ogłoszenie [932], Zał nr 1 [933], Zał nr 2 [934], Zał nr 3 [935], Zał nr 4 [936], Zał nr 5 [937], Zał nr 6 [938], Zał nr 7 [939], Zał nr 8 [940], Zał nr 9 [941], Wynik [942]
zakończony
15.06.201820.06.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie [943] , zał nr 1 [944] ,zał nr 2 [945] , zał nr 3 [946] , zał nr 4 [947] , Wynik [948]
zakończone
14.06.201822.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie [949] , SWKO [950] , Załączniki [951] , Projekt umowy [952] , Odp. 1 [953] , Odp 2 [954] , Wynik [955] , Sprostowanie wyniku [956]
zakończony
12.06.201820.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie [957] , SIWZ [958] , zał nr 1 [959] , zał nr 2 [960] , zał nr 3 [961] , zał nr 4 [962] , zał nr 5 [963] , zał nr 6 [964] , zał nr 7 [965] , odp nr 1 [966] , Wynik [967]
zakończony
08.06.201815.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie [968] , SWKO [969] , Załączniki [970] , Projekt umowy [971] , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem [972] , Wynik [973]
zakończony
08.06.201819.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradniach i Pracowni Endoskopii
Ogłoszenie [974] , SWKO [975] , Załączniki [976] , Projekt umowy [977] , Projekt umowy dla Kierownika [978] , Wynik [979]
zakończony
08.06.201820.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie [980] , SWKO [981] , Załączniki [982] , Projekt umowy [983] , Unieważnienie [984]
Unieważniony
05.06.201814.06.2018Przetarg nieograniczony na dostawę Wideokolonoskopu
Ogłoszenie [985] , SIWZ [986] , zał nr 1 [987] , zał nr 2 [988] , zał nr 3 [989] , zał nr 4 [990] , zał nr 5 [991] , zał nr 6 [992] Odp 1 [993] odp nr 2 [994] , Wynik [995]
zakończony
05.06.201814.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej
Ogłoszenie [996] , SWKO [997] , Załączniki [998] , Projekt umowy [999] , Wynik [1 000]
zakończony
25.05.201808.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenie [1 001] , SWKO [1 002] , Załączniki [1 003] , Projekt umowy [1 004] , Wynik [1 005]
zakończony
25.05.201825.06.2018
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą-: „ Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Ogłoszenie [1 006] ,SIWZ [1 007], Zał1 [1 008], Zał-1a [1 009], Zał-1b [1 010],zał nr 2 [1 011], zał nr 3 [1 012], zał nr 4 [1 013], Zał-5 [1 014], zał nr 6 [1 015], zał nr 7 [1 016], zał nr 8 [1 017], zał nr 9 [1 018], Ogłoszenie - zmiana [1 019] , SIWZ - zmiana [1 020] , Zał nr 2 - zmiana [1 021], Zał nr 10 [1 022] ,
Kosztorys ofertowy do ortopedii [1 023] , odp nr 1 [1 024], Odp nr 2 [1 025] , odp nr 3 [1 026] , odp nr 4 [1 027] ,zbiorcze zestawienie ofert [1 028] , Wynik [1 029], Przedłużenie terminu [1 030] Oświadczenie [1 031]
zakończony
24.05.201801.06.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie [1 032] , SWKO [1 033] , Załączniki [1 034] , Projekt umowy [1 035] , Wynik [1 036]
zakończony
22.05.201805.06.2018
zmiana terminu na 08.06.2018
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej:
1) wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej w oparciu teletransmisję
2) wykonywanie opisów i ocen badań RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie [1 037] , SWKO [1 038] , Załączniki [1 039] , Projekt umowy [1 040] , Dodatkowe infor. [1 041] , Odp 1 [1 042] , Informacja [1 043] , Odp 2 [1 044] , Unieważnienie [1 045]
Unieważniony
22.05.201828.05.2018Zapytanie ofertowe na usługę: "Gospodarowania odpadami komunalnymi" z nieruchomości SP ZOZ w Brzesku,
Ogłoszenie [1 046] ,Zał. nr 1 [1 047] ,Zał. nr. 2 [1 048] ,Zał. nr. 3 [1 049], Wynik [1 050]
zakończony
18.05.201828.05.2018Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie [1 051] , SIWZ [1 052] , zał nr 1 [1 053] , zał nr 2 [1 054] , zał nr 3 [1 055] , zał nr 4 [1 056] , zał nr 5 [1 057] , oswiadczenie [1 058] , odp nr 1 [1 059] , Wynik [1 060]
zakończony
17.05.201823.05.2018Zapytanie ofertowe na :Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej ,odgromowej i osprzętu w obiektach SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie [1 061] , zał nr 1 [1 062] , zał nr 2 [1 063] , Wynik [1 064]
zakończone
14.05.201824.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej z PCUO i SOR
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie gin i poł.
3) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
4) w Oddziale Chorób Płuc
5) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie [1 065] , SWKO [1 066] , Załączniki [1 067] , Projekt umowy [1 068] , Wynik [1 069]
zakończony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich:
1. w oddziałach szpitalnych
2. w poradniach specjalistycznych
Ogłoszenie [1 070] , SWKO [1 071] , Załączniki [1 072] , Projekt umowy [1 073] , Unieważnienie [1 074]
unieważniony
14.05.201823.05.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie [1 075] , SWKO [1 076] , Załączniki [1 077] , Projekt umowy [1 078] , Wynik [1 079]
unieważniony
09.05.201818.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych produktów medycznych i leczniczych"-zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Zadbaj o zdrowie! program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego" Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16
Ogłoszenie [1 080] , SIWZ [1 081] , zał nr 1 [1 082] , zał nr 2 [1 083] , zał nr 3 [1 084] , zał nr 4 [1 085] , zał nr 5 [1 086] , zał nr 6 [1 087] , odp nr 2 [1 088] , odp nr 3 [1 089] , odp nr 1 [1 090] ,zbiorcze zestawienie ofert [1 091] , <Wynik [1 092]
zakończony
08.05.201816.05.2018
UWAGA: Zał nr 1 został zmieniony
Przetarg nieograniczony na dostawę Szwów chirurgicznych ,Ogłoszenie [1 093] ,SIWZ [1 094] ,Zał nr 1 [1 095] ,Zał nr 2 [1 096] ,Zał nr 3 [1 097] ,Zał nr 4 [1 098] ,Zał nr 5 [1 099] ,Odp nr 1 [1 100] , Zał nr 1 - poprawiony [1 101] ,Odp nr 2 [1 102] ,Zbiorcze zestawienie ofert [1 103] ,Wynik [1 104]zakończony
08.05.201817.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę
" Wideokolonoskopu"
Ogłoszenie [1 105], SIWZ [1 106], Zał1 [1 107], Zał2 [1 108], Zał3 [1 109], Zał4 [1 110], Zał5 [1 111] , Odp 1 [1 112] , Unieważnienie [1 113]
unieważniony
25.04.201809.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Mebli medycznych
Ogłoszenie [1 114] , SIWZ [1 115] , zał nr 1 [1 116] , zał nr 2 [1 117] , zał nr 3 [1 118] , zał nr 4 [1 119] , zał nr 5 [1 120] , odp nr 1 [1 121] , odp nr 2 [1 122] ,Odp nr 3 [1 123] , Wynik [1 124]
zakończony
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -pomieszczenia zlokalizowanego w budynku wolnostojącym-obok bramy gospodarczej o łącznej powierzchni 32 m2
Ogłoszenie [1 125] , Wynik [1 126]
zakończona
20.04.201809.05.2018Przetarg ustny na najem części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 -wydzieloną część holu głównego wraz z małym pomieszczeniem magazynowym o łącznej powierzchni 2 m2
Ogłoszenie [1 127] , Wynik [1 128]
zakończona
19.04.201825.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie [1 129] , SWKO [1 130] , Załączniki [1 131] , Projekt umowy [1 132] , Wynik [1 133]
zakończony
18.04.201824.04.2018Zapytanie ofertowe na Usługę polegająca na wykonaniu kontroli stanu technicznego budynków.
1) budynków w zakresie elementów budynku.
2) budynków w zakresie instalacji gazowych
3) budynków w zakresie przewodów kominowych
Ogłoszenie [1 134] , zał nr 1 [1 135] , zał nr 2 [1 136] , Wynik [1 137]
zakończone
12.04.201822.05.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie [1 138] , SIWZ [1 139] , zał nr 1 [1 140] , zał nr 2 [1 141] , zał nr 3 [1 142] , zał nr 4 [1 143] , zał nr 5 [1 144] ,odp nr 1 [1 145] ,
zał nr 1 -poprawiony [1 146] , zał nr 2-poprawiony [1 147] , odp nr 2 [1 148] , odp nr 3 [1 149] , odp nr 4 [1 150] , Sprostowanie do ogłoszenia [1 151] , zbiorcze zestawienie ofert [1 152] , Wynik [1 153] , Sprostownie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [1 154]
zakończony
10.04.201818.04.2018 zmiana terminu na 24.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę - Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie [1 155] , SIWZ [1 156] , zał nr 1 [1 157] , zał nr 2 [1 158] , zał nr 3 [1 159] , zał nr 4 [1 160] , zał nr 5 [1 161] , zał nr 6 [1 162] , odp nr 1 [1 163] , odp nr 2 [1 164] , odp nr 3 [1 165] , SIWZ zmiana [1 166] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [1 167] , zbiorcze zestawienie ofert [1 168], Wynik [1 169]
zakończony
04.04.201809.04.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług : Ratownika medycznego
Ogłoszenie [1 170] , SWKO [1 171] , załączniki [1 172] , projekt umowy [1 173] , Wynik [1 174]
zakończony
29.03.201810.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie [1 175] , SIWZ [1 176] , zał nr 1 [1 177] , zał nr 2 [1 178] , zał nr 3 [1 179] , zał nr 4 [1 180] , zał nr 5 [1 181] , zał nr 6 [1 182] , odp nr 1 [1 183] , zbiorcze zestawienie ofert [1 184] , Wynik [1 185]
zakończony
23.03.201809.04.2018Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2
Ogłoszenie [1 186] , Wynik [1 187]
zakończony
23.03.201827.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę - Regałów do pomieszczeń rejestracji pacjentów
Ogłoszenie [1 188] , zał nr 1 [1 189] , zał nr 2 [1 190] , odp nr 1 [1 191] , Wynik [1 192]
zakończone
22.03.201804.04.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych wyrobów medycznych
Ogłoszenie [1 193] , SIWZ [1 194] , zał nr 1 [1 195] , zał nr 2 [1 196] , zał nr 3 [1 197] , zał nr 4 [1 198]zał nr 5 [1 199] , zał nr 6 [1 200] , zbiorcze zestawienie ofert [1 201] ,Wynik [1 202]
zakończony
21.03.201826.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę -Materiałów medycznych -pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie [1 203] , zał nr 1 [1 204] , zał nr 2 [1 205] , zał nr 3 [1 206] , Wynik [1 207]
zakończone
20.03.201829.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych-obłożeń operacyjnych
Ogłoszenie [1 208] , SIWZ [1 209] , zał nr 1 [1 210] , zał nr 2 [1 211] , zał nr 3 [1 212] , zał nr 4 [1 213] , zał nr 5 [1 214] , zał nr 6 [1 215] , odp nr 1 [1 216] , odp nr 2 [1 217] , zbiorcze zestawienie ofert [1 218] , Wynik [1 219]
zakończony
19.03.201828.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę -Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizacje zadania pod nazwą: Modernizacja Centralnej Sterylizacji
Ogłoszenie [1 220] , SIWZ [1 221] , zał nr 1,1 [1 222] , zał nr 1,2 [1 223] , zał nr 1,3 [1 224] , Zał2 [1 225], zał nr 3 [1 226] , zał nr 4 [1 227],Zał5 [1 228] , zał nr 1,4 [1 229]Zbiorcze zestawienie ofert [1 230] , Wynik [1 231] , Sprostowanie do wyniku [1 232]
zakończony
14.03.201822.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie [1 233] , SIWZ [1 234] , zał nr 1 [1 235] , zał nr 2 [1 236] , zał nr 3 [1 237] , zał nr 4 [1 238] ,zał nr 5 [1 239] , zał nr 6 [1 240] , odp nr 1 [1 241] , Zbiorcze zestawienie ofert [1 242] , Wynik [1 243]
zakończony
12.03.201820.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie [1 244] , SWKO [1 245] , Załączniki [1 246] , Projekt umowy [1 247] , Wynik [1 248]
zakończony
08.03.201819.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym, w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie [1 249] , SWKO [1 250] , Załączniki [1 251] , Projekt umowy [1 252] , Wynik [1 253]
zakończony
07.03.201815.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie [1 254] , SWKO [1 255] , Załączniki [1 256] , Projekt umowy [1 257] Wynik [1 258]
zakończony
07.03.201826.03.2018Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą "Wykonanie remontu pomieszczeń poradni stomatologicznej na I piętrze segmentu C w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku"
Ogłoszenie [1 259] SIWZ [1 260] Program f-u [1 261] Rys1 [1 262] Rys2 [1 263] Zał2 [1 264] Zał3 [1 265] Zał4 [1 266] Zał5 [1 267] Zał6 [1 268] Zał7 [1 269] Zał8 [1 270] Zał9 [1 271] Zbiorcze zestawienie ofert [1 272] Wynik [1 273]
zakończony
28.02.201806.03.2018Zapytanie ofertowe na dostawę Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie [1 274] , zał nr 1 [1 275] , zał nr 2 [1 276] , zał nr 3 [1 277] , Odp 1 [1 278] , odp nr 2 [1 279] , Wynik [1 280]
zakończony
27.02.201809.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. ratownika medycznego
2. ratownika medycznego Kierownika Zespołu
Ogłoszenia [1 281] , SWKO [1 282] , Załączniki [1 283] , Projekt umowy [1 284] , Unieważnienie [1 285]
Unieważniony
23.02.201813.03.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie [1 286] , SWKO [1 287] , zał 1 [1 288] , Załączniki [1 289] , Projekt umowy [1 290] , Dod. informacje [1 291] , SWKO - poprawiony [1 292] , Odp 1 [1 293] , Zbiorcze zest.ofert [1 294] , Wynik [1 295]
zakończony
22.02.201815.03.2018Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pod nazwą- Budowa przewiązki-łącznika pomiędzy segmentem A2 i A12 Szpitala w Brzesku na działce nr: 1410/19
Ogłoszenie [1 296] , SIWZ [1 297] , zał nr 1 [1 298] , zał 1,1 [1 299] , zał nr 1,2 [1 300] , zał nr 1,3 [1 301] , zał 1,4 [1 302] , zał nr 1,5 [1 303] , zał nr 1,6 [1 304] , zał nr 1,7 [1 305] , zał nr 1,8 [1 306] , zał nr 1,9 [1 307] , zał nr 1,10 [1 308] , zał nr 1,11 [1 309] , zał nr 1,12 [1 310] , zał nr 1,13 [1 311] , zał nr 1,14 [1 312] , zał nr 1,15 [1 313] , zał nr 1,16 [1 314] , zał nr 1,17 [1 305] , zał nr 1,18 [1 315] , zał nr 1,19 [1 316] , zał nr 1,20 [1 317] , zał nr 1,21 [1 318] , zał nr 1,22 [1 319] , zał nr 1,23 [1 320] , zał nr 1,24 [1 321] , zał nr 1,25 [1 322] , zał nr 1,26 [1 323] , zał nr 1,27 [1 324] , zał nr 1,28 [1 325] , zał nr 1,29 [1 326] , zał nr 1,30 [1 326] , zał nr 1,31 [1 327] , zał nr 1,32 [1 328] , zał nr 1,33 [1 329] , zał nr 1,34 [1 330] , zał nr 1,35 [1 331] , zał nr 1,36 [1 332] , zał nr 1,37 [1 333] , zał nr 1,38 [1 334] , zał nr 1,39 [1 335] , zał nr 1,40 [1 336] , zał nr 1,41 [1 337] , zał nr 1,42 [1 338] , zał nr 2 [1 339] , zał nr 3 [1 340] , zał nr 4 [1 341] , zał nr 5 [1 342] , zał nr 6 [1 343] , zał nr 7 [1 344] , zał nr 8 [1 345] , zał nr 9 [1 346],Zbiorcze zestawienie ofert [1 347] . Wynik [1 348]
zakończony
22.02.201802.03.2018Przetarg nieograniczony na dostawę-Immunoglobuliny
Ogłoszenie [1 349] , SIWZ [1 350] , zał nr 1 [1 351] , zał nr 2 [1 352] , zał nr 3 [1 353] , zał nr 4 [1 354] , zał nr 5 [1 355] , zał nr 6 [1 356] , odp nr 1 [1 357] , Wynik [1 358]
zakończony
13.02.201821.02.2018 zmiana terminu na 26.02.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie [1 359] , SIWZ [1 360] , zał nr 1 [1 361] , zał nr 1a [1 362] , zał nr 2 [1 363] , zał nr 3 [1 364] , zał nr 4 [1 365] , zał nr 5 [1 366] , zał nr 6 [1 367] , zał nr 7 [1 368] , Sprostowanie [1 369] , odp nr 1 [1 370] , odp nr 2 [1 371] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [1 372] , zał nr 4-zmiana [1 373] , zbiorcze zestawienie ofert [1 374] , Wynik [1 375]
zakończony
09.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"
Ogłoszenie [1 376] , SIWZ [1 377] , Zał 1 [1 378] , Zał 2 [1 379] , Zał 3 [1 380] , Zał 4 [1 381] , Zał 5 [1 382] , Odp 1 [1 383] , Odp 2 [1 384] , zbiorcze zestawienie ofert [1 385] , Wynik [1 386]
zakończony
07.02.201823.02.2018 zmiana terminu na 02.03.2018Przetarg nieograniczony na usługę " Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego" Ogłoszenie [1 387] SIWZ [1 388] Zał1 [1 389] Zał2 [1 390] Zał3 [1 391] Zał4a [1 392] Zał4b [1 393] Zał5a [1 394] Zał5b [1 395] Zał6a [1 396] Zał6b [1 397] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [1 398] ,Odp 1 [1 399] , Zał 1 [1 400] , Zał 2 [1 401] , Zał 3 [1 402] , Zał 4 [1 403] , Zał 5 [1 404] , Zał 6 [1 405] , Zał 7 [1 406] , Zał 8 [1 407] , Zał 9 [1 408] , Zał 10 [1 409] , Zał 11 [1 410] , Zał 12 [1 411] , Zał 13 [1 412] , Zmieniony Załącznik 1 Formularz ofert ogólny [1 413] , Kalkulacja ceny do Załacznika 1 Formularza oferty [1 414] , SIWZ zmieniony [1 415] Odp2 [1 416] Odp3 [1 417] Odp4 [1 418] Zbiorcze zestawienie ofert [1 419] Zał.1-Grupa kapitałowa [1 420] , Wynik [1 421]zakończony
07.02.201816.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Produktów mleczarskich i produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie [1 422] , SIWZ [1 423] , Zał 1 [1 424] , Zał 2 [1 425] , Zał 3 [1 426] , Zał 4 [1 427] , Zał 5 [1 428] , zbiorcze zestawienie ofert [1 429] , Wynik [1 430]
zakończony
01.02.201812.02.2018Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych
Ogłoszenie [1 431] , SWKO [1 432] , Załączniki [1 433] , Projekt umowy [1 434] , Projekt umowy dla Kierownika [1 435] , Wynik [1 436]
zakończony
31.01.201809.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie [1 437] , SIWZ [1 438] , Zał 1 [1 439] , Zał 2 [1 440] , Zał 3 [1 441] , Zał 4 [1 442] , Zał 5 [1 443] , Zał 6 [1 444] , Odp 1 [1 445] , Zb. zest. ofert [1 446] , Wynik [1 447]
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie [1 448] , SIWZ [1 449] , Zał 1 [1 450] , Zał 2 [1 451] , Zał 3 [1 452] , Zał 4 [1 453] , Zał 5 [1 454] , Odp 1 [1 455] , Sprostowanie do odp 1 [1 456] , Zb. zest. ofert [1 457] , Wynik [1 458] , sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty [1 459]
zakończony
30.01.201808.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę " Ambulansu typu C - 1 kpl"

Ogłoszenie [1 460] SIWZ [1 461] Zał1 [1 462] Zał2 [1 463] Zał3 [1 464] Zał4 [1 465] Zał5 [1 466] , odp nr 1 [1 467] , odp nr 2 [1 468] Odp3 [1 469] Zbiorcze zestawienie ofert [1 470] , Wynik [1 471]
zakończony
26.01.201805.02.2018Przetarg nieograniczony na dostawę "kardiomonitorów"
Ogłoszenie [1 472] SIWZ [1 473] Zał1 [1 474] Zał2 [1 475] Zał3 [1 476] Zał4 [1 477] Zał5 [1 478] Wynik [1 479]
zakończony
17.01.201826.01.2018Przetarg nieograniczony na :Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Ogłoszenie [1 480] , SIWZ [1 481] , zał nr 1 [1 482] , zał nr 1a [1 483] , zał nr 2 [1 484] , zał nr 3 [1 485] , zał nr 4 [1 486] , zał nr 5 [1 487] , zał nr 6 [1 488] , zał nr 7 [1 489] , zał nr 8 [1 490] , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [1 491] , odp nr 1 [1 492] , zał nr 1 nowy [1 493] , zał nr 2 nowy [1 494] , spis noszy i krzesełek [1 495] , Sprostowanie [1 496] , zbiorcze zestawienie ofert [1 497] , Wynik [1 498]
zakończony
15.01.201823.01.2018Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie Umowy nr: POIS.09.01.00-00-0012/16-00/216/1653 o dofinansowanie projektu pn: „ Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku”Przetarg nieograniczony na dostawę "Urządzeń medycznych" ( Respirator stacjonarny; defibrylator)
Ogłoszenie [1 499] SIWZ [1 500] Zał1 [1 501] Zał2 [1 502] Zał3 [1 503] Zał4 [1 504] Zał5 [1 505]
Odp1 [1 506] , Zbiorcze zestawienie ofert [1 507] Wynik [1 508]
zakończony
10.01.201818.01.2018Przetarg nieograniczony na usługę-Opieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS
Ogłoszenie [1 509] ,SIWZ [1 510] , zał nr 1 [1 511] , zał nr 2 [1 512] , zał nr 3 [1 513] , zał nr 4 [1 514] , zał nr 5 [1 515] Zbiorcze zestawienie ofert [1 516] Zał.1 [1 517] Wynik [1 518]
zakończony
20182018Dostawy, usługi, roboty budowlane Plan [1 519]
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018