e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Z Finlandii do brzeskiego szpitala

poniedziałek, 8 Marzec 2010
Drukuj artykuł This page as PDF

Przez osiem tygodni w brzeskim Szpitalu Powiatowym odbywała praktykę Emmi Huntus obywatelka Finlandii. 21-letnia Emmi uczyła się zawodu laborantki i zdobywała doświadczenie w Zakładzie Analityki Medycznej SPZOZ w Brzesku. Pracę w laboratorium Emmi wykonywała bez wynagrodzenia, a koszty pobytu w Polsce pokrywała jej szkoła z Kokkoli. Szkoła ta to Szkoła Zawodowa Kokkola Vocational Institute, największa szkoła zawodowa z językiem wykładowym fińskim (drugi język urzędowy w Finlandii to szwedzki) w regionie Centralnej Finlandii (Kokkola leży nad zatoką Botnicką w Centralnej Finlandii). Szkoła kształci na wydziale chemicznym w dwóch specjalizacjach: technik laborant oraz operator procesów chemicznych. Dla wybranych uczniów (dla osób posiadających już inny zawód, w wieku 20-42 lat) szkoła oferuje tzw. „elitarny tryb kształcenia”, dwuletni, gwarantujący dwumiesięczną praktykę zagraniczną. Po odbyciu praktyki przeprowadza się ewaluację zdobytych umiejętności, głównie zawodowych ale także umiejętności socjalno-językowych (umiejętność poruszania się i asymilacji w innym obszarze kulturowym). Wsparcie dla takiego kształcenia pozyskano z fińskiego ministerstwa szkolnictwa oraz europejskiego projektu Leonardo-Mobility.

Podczas praktyki Emmi poznała wszystkie komórki i stanowiska pracy w naszym laboratorium, bowiem po kilka dni pracowała na każdym z nich. Zapoznała się z metodyką badań oraz aparaturą medyczną i sprzętem. Z pracownikami Zakładu komunikowała się w języku angielskim. Funkcję opiekuna zawodowego praktykantki pełniła Pani mgr Józefa Kostuch-Maciejowska Kierownik Zakładu Analityki Medycznej.

Kiedy na spotkaniu podsumowującym praktykę spytaliśmy gościa z Finlandii co szczególnie zapamięta z pobytu w Polsce usłyszeliśmy, że gościnność i otwartość. Przed wyjazdem Emmi – jak nam powiedziała – stawiała Polskę na równi z Rosją, jako dziki i niebezpieczny kraj, biedny i zacofany. To co zobaczyła przeczy tym stereotypom. Dlatego zamierza w lecie ponownie odwiedzić Polskę razem z rodziną. Emmi chwaliła naszą kuchnię, szczególnie posmakował jej żurek. A z polskich krajobrazów osobliwością niespotykaną w Finlandii była dla niej olbrzymia ilość urokliwych kapliczek przydrożnych.

Życzymy Emmi Huntus sukcesów zawodowych.
Do zobaczenia.

(jg)


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,