e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Wyrosła z ziemi „ciepła sień” dla karetek

poniedziałek, 5 Wrzesień 2011
Drukuj artykuł This page as PDF

ciepla-sienTrwa realizacja przebudowy i remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w brzeskim szpitalu.  Wykonywane dotychczas prace budowlane, choć było je słychać (bywało to niekiedy bardzo uciążliwe), to jednak były niewidoczne. Ich zakres obejmował remont pomieszczeń SOR-u wewnątrz budynku oddziału ratunkowego, w części szczelnie odgrodzonej od funkcjonującego szpitala. Teraz, gdy prace prowadzone są przed budynkiem SOR-u, ich efekt budzi zainteresowanie.
Na placu dojazdowym przed  SOR-em stanął parterowy budynek stanowiący tzw. „ciepłą sień”. Chodzi o zadaszoną i ogrzewaną wiatę umożliwiającą jednoczesne przebywanie wewnątrz czterech ambulansów, oraz ich bezkolizyjny wjazd i wyjazd. Wiata jest połączona z pomieszczeniami segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć wyremontowanego oddziału ratunkowego.
Na dzień dzisiejszy wiata jest wybudowana (budynek w stanie surowym), rozpoczęły się prace wykończeniowe.  Aby dopuścić wiatę do użytkowania niezbędne będzie jeszcze wykonanie dróg dojazdowych do i z „ciepłej sieni”.  W tym celu Dyrekcja SPZOZ jeszcze w roku ubiegłym zleciła opracowanie projektu układu drogowego wraz z przebudową parkingów i chodników oraz przystanków autobusowego i busów. Zakres realizacji, harmonogram czasowy zależy teraz od pozyskania środków finansowych. Temat dofinansowania przebudowy dróg był omawiany na ostatnim,  sierpniowym posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku, gdzie spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Znając wcześniejsze deklaracje Burmistrza Brzeska pana Grzegorza Wawryki liczymy, że dotacja miasta na ten cel będzie znacząca a nie tylko symboliczna. Liczymy także na wsparcie pozostałych samorządów.

Warto uzupełnić, że inwestycja przebudowy SOR-u jest dofinansowana w 85 % ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 12.1-Rozwój sytemu ratownictwa medycznego, priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.  Wartość całkowita realizowanego projektu „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do  wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną” wynosi 4 128 391 zł. Projekt, ze względów formalnych nie mógł zawierać modernizacji dróg i parkingów. A ponieważ są to drogi o statusie dróg osiedlowych (wewnętrznych) to środki na ich przebudowę musi zapewnić właściciel posesji i nie może liczyć w tym miejscu na dofinansowanie unijne.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,