e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Wspomnienie o Śp. lek. Stanisławie Kumelowskim

czwartek, 26 Styczeń 2012
Drukuj artykuł This page as PDF

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2012 r. zmarł lekarz – specjalista chirurg Stanisław Kumelowski.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 28.01.2012 r o godz. 12.00, w Kościele Parafialnym w Krzeszowicach

lek. med.  Stanisław Kumelowski    –  (1923 – 2012 )

Urodził się  26 sierpnia 1923 r. w Czatkowicach k/ Krzeszowic. Szkołę Podstawową w Krzeszowicach ukończył w 1935 r. a Gimnazjum w 1939 r.  w Krakowie.  W 1946 r.  otrzymał świadectwo ukończenia LO w Krakowie.  W 1946 r. rozpoczął studia w  wydziale matematyczno-przyrodniczym, kierunek biologia oraz w studium wychowania fizycznego uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując prawo nauczania w szkołach średnich.   Od 1949 r. był nauczycielem licealnym w Kłaju oraz na Śląsku. W tym czasie, pracując, studiował w Śląskiej Akademii Medycznej na wydziale lekarskim, którą ukończył w 1955 r.  i od tego czasu pracował jako lekarz.
Od czerwca 1958 r. pracował w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, w Oddziale Chirurgicznym.   W 1962 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia  w dziedzinie chirurgii, a w 1967 r. został uznany za specjalistę drugiego stopnia w tej dziedzinie.   Od  1 lipca 1962 przez okres ponad 33 lata, do 1995 r.,  pracował w reorganizowanej, brzeskiej służbie zdrowia: Szpitalu Powiatowym w Brzesku, początkowo jako st. asystent, następnie p.o. ordynatora Oddziału Chirurgicznego, a od 1.08.1967 r. jako ordynator tego oddziału.

Od 1 października 1971 r. pełnił obowiązki Dyrektora Szpitala w Brzesku, a do 1 maja 1972 r. uchwałą Rady Powiatowej, powołany na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Brzesku, które pełni do czasu utworzenia  Zespołu Opieki Zdrowotnej, tj. do 30 września 1973 r. Był  Kierownikiem Działu Metodyczno-Organizacyjnego, a w ostatnich latach zatrudnienia, był Kierownikiem Poradni Chirurgicznej.

Za sumienną, wyróżniającą się  pracę,  wielokrotnie był odznaczany.  Otrzymał  m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1969 r.) odznaczenie „Za zasługi dla Ziemi Tarnowskiej”  (1983 r.), „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1983 r.).

Lek. Stanisław Kumelowski  posiadał szeroką wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne. Posiadał także duże uznanie wśród pacjentów oraz wysoki autorytet wśród personelu.  Był wrażliwy , zaangażowany w działania na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie.  Wykazywał dużą aktywność i inicjatywę w działaniu na rzecz szpitala i pacjentów.  Jego życiowy optymizm i pogoda ducha, były dla wielu dobrym przykładem zachowań w trudnych sytuacjach.
W październiku 2010 r , z okazji 625- Lecia Miasta Brzeska, w uznaniu zasług, otrzymał okolicznościowy medal.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,