- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Zespoły Ratownictwa Medycznego

W  SP ZOZ w Brzesku działają zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  następujące rodzaje zespołów ratownictwa medycznego: 1). Jeden zespół specjalistyczny stacjonujący w Brzesku, 2). Trzy zespoły podstawowe stacjonujące w Brzesku, Czchowie i w Szczurowej. Zespoły  Ratownictwa Medycznego zapewniają całodobową gotowość do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.        Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.        Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.        Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.