- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku rozpoczął realizację: „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla osób spełniających poniższe kryteria: Kryteria wyłączenia: Rejestracja na badania, a także wszelkie informacje na temat projektu dostępne są: pod numerem tel: 14 66 21 418, pod adresem: bsz.pbp@gmail.com oraz w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 357.