e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Drukuj artykuł This page as PDF

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
– ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W POWIECIE BRZESKIM

Co warto wiedzieć na ten temat?

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy poradni lekarza rodzinnego tj. od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej Pacjenci mogą korzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).
Są to najczęściej sytuacje, gdy:
1) nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”;
2) zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
3) Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę, która jest świadczona:
– ambulatoryjnie
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
– telefonicznie.

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze  (strona internetowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory będąc np. w podróży, czy z innych powodów przebywający poza domem może wybrać dowolną placówkę w województwie.
W przypadku konieczności wizyty lekarza, pielęgniarki w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza, pielęgniarkę z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie pobytu lub zamieszkania.

NA TERENIE  POWIATU BRZESKIEGO POMOC W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, CZYLI PO ZAMKNIĘCIU PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZABEZPIECZA:
Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Lokalizacja
– parter budynku Przychodni Rejonowej w Brzesku
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
Gabinety Lekarskie – tel.  14 66 21 372,
Gabinety pielęgniarskie – tel.  14 66 21 148

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego

piątek, 20 Listopad 2020

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego Pacjenci przyjmowani do Oddziału Covidowego proszeni są o zabranie do [...]

czytaj dalej

Szpital w Brzesku wśród liderów w służbie zdrowia

czwartek, 19 Listopad 2020

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył IV miejsce w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania” przygotowanym przez BFF Banking Group [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,