e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Gabinet Pielęgniarki Długoterminowej

Drukuj artykuł This page as PDF
  1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych, realizowane są przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
  3. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej kwalifikowani są przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny pacjenta uzyskali od 0 do 40 punktów.
  4. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w obwiązujących przepisach; pacjent lub jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej w trakcie wizyty u pacjenta, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do:
    1) niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent,
    2) w razie konieczności – do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego.
  6. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej piel. Barbara Lis -Stelmaszczyk

tel. 797029500

piel. Edyta Grodzka

tel. 797029502

piel. Teresa Polowiec

tel. 797029501

piel. Beata Rembowska

tel.  519067795

piel. Janina Stanuszek

tel. 791468304

Poniedziałek 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35 12.25-20,00
Wtorek 8.00-15.35 8.00-15.35 12.25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35
Środa 8.00-15.35 8.00-15.35 8,00-15,35 12.25-20,00 8,00-15,35
Czwartek 12.25-20,00 8.00-15.35 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Piątek 8,00-15,35 12.25-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35 8,00-15,35
Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej piel. Izabela Kucmierz 

tel. 609923270

piel. Marta Skórnóg 

tel. 511438347

piel. Celina Knap

tel. 697772997

piel. Alina Majcher 

tel. 504621300

piel. Monika Górka

tel. 519400491

Poniedziałek 14,00-20,00 8,00-15,35 12,25-20,00 8,00-13,00 8,00-15,35
Wtorek 14,00-20,00 12,25-20,00 8,00-15,35  12,00-17,00 8,00-15,35
Środa 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35   – 8,00-15,35
Czwartek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35  8,00-13,00 12,25-20,00
Piątek 14,00-20,00 8,00-15,35 8,00-15,35  8,00-11,58 8,00-15,35
Gabinet Pielęgniarki
Opieki Długoterminowej
piel. Monika Migda

tel. 781350294

piel. Anna Kukułka

tel. 510160923

Poniedziałek 8,00-15,35 8,00-15,35
Wtorek 8,00-15,35 8,00-15,35
Środa 12,25-20,00 12,25-20,00
Czwartek 8,00-15,35 8,00-15,35
Piątek 8,00-15,35 8,00-15,35

 

 

 

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Ważne telefony:
Rejestracja pacjentów:
tel./fax: 14 66 21 223;

Lokalizacja:
Budynek A – niski parter , gabinet S15.

8.00-15.35
8.00-15.35
8.00-15.35
12.25-20,00
8,00-15,35

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego

piątek, 20 Listopad 2020

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego Pacjenci przyjmowani do Oddziału Covidowego proszeni są o zabranie do [...]

czytaj dalej

Szpital w Brzesku wśród liderów w służbie zdrowia

czwartek, 19 Listopad 2020

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył IV miejsce w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania” przygotowanym przez BFF Banking Group [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,