e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

wtorek, 13 Styczeń 2015
Drukuj artykuł This page as PDF

szybka_terapia_onkologiczna_logoSZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w drodze zawartych kontraktów z MOW NFZ w Krakowie z dniem 1 stycznia 2015 roku przystąpił do realizacji świadczeń medycznych w ramach, tzw.: ,,Szybkiej Terapii Onkologicznej’’.
Oznacza to, iż pacjent, u którego:
1.    w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy,
2. lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy – ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania.
Powyższe świadczenia są realizowane w ramach następujących poradni i oddziałów szpitalnych tut, placówki:
A). Podstawowa Opieka Zdrowotna: poradnie zarówno w Brzesku, Uszwi, Jadownikach i Woli Dębińskiej a także Poradnia Dziecięca w Brzesku,
B). Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:  powyższe świadczenia będą realizowane w Poradni Endokrynologicznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Chorób Płuc dla Dorosłych, Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Brzesku i w Woli Dębińskiej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Urologicznej,
C). Leczenie Szpitalne:  Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Urologii oraz Oddział Chorób Płuc.

Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony koordynator – do którego zadań należeć będzie w szczególności udzielanie pacjentom informacji o organizacji procesu leczenia oraz koordynacja współpracy między poszczególnymi poradniami, oddziałami i pracowniami diagnostycznymi tut. szpitala a podmiotami zewnętrznymi w ramach realizacji kompleksowej opieki onkologicznej  nad pacjentem.

Funkcję Koordynatora w SP ZOZ w Brzesku pełni Pani Ewa Podłęcka. Podajemy telefon do kontaktu: 519 067 793.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,