e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Szpital jest dobrze zarządzany – audyt potwierdził ważność najważniejszych certyfikatów

poniedziałek, 19 Sierpień 2019
Drukuj artykuł This page as PDF

Szpital jest dobrze zarządzany – audyt potwierdził ważność  najważniejszych certyfikatów:  ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013

Zakończył się audyt przeprowadzony w Szpitalu Powiatowym w Brzesku przez  Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA. Jego pokłosiem jest utrzymanie ważności certyfikacji potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013.

Z raportu przygotowanego po zakończeniu audytu wynika, że system zarządzania szpitalem jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm odniesienia. Kierownictwo placówki  wykazuje się wysokim zaangażowaniem w doskonalenie systemu.

Autorzy raportu podkreślili dużą dbałość o utrzymanie infrastruktury szpitala w jak najlepszym stanie technicznym, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Audytorzy zwrócili uwagę również  na wysokie kompetencje średniego personelu  medycznego oraz lekarzy świadczących usługi medyczne, a także zapewnienie im możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Podkreślono także fakt, iż szpital jest wyposażony  w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne. W szczególności dotyczy to pracowni diagnostycznych, a to – co podkreślono -wyróżnia tę placówkę na tle innych szpitali.

W raporcie  zauważono, iż w szpitalu funkcjonuje nowoczesna serwerownia, pracownicy Sekcji Informatycznej systematycznie podnoszą kwalifikacje w zakresie aktualnych rozwiązań zabezpieczeń. Szpital bierze też udział w informatycznych projektach pilotażowych.

 


Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,