- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Przyjęcia na Oddział Dziecięcy

Informujemy, że dzieci skierowane do hospitalizacji w Oddziale Dziecięcym muszą w pierwszej kolejności zgłosić się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym