- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Do programu kwalifikują się szczególnie osoby, które: miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą a także mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne). Program profilaktyki gruźlicy w brzeskim szpitalu realizowany jest przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach programu przygotowywany jest wywiad, zakończony wypełnieniem ankiety. Program obejmuje także przeprowadzenie szkolenia zdrowotnego. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Brzesko – 14 66 21 206 Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Jadowniki (rejestracja ogólna) – 14 66 30 533