e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Pozyskane dodatkowe środki finansowe

poniedziałek, 13 Maj 2019
Drukuj artykuł This page as PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie z umową prewencyjną zawartą w dniu 12.03.2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24 uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 35 000 zł przeznaczone na przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej oraz zakupu ciągu higieniczno-sanitarnego w Pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Głównym celem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrycie zagrożenia pożarowego w jak najwcześniejszej fazie jego rozwoju, możliwość zapewnienia wczesnej ewakuacji ludzi a tym samym zminimalizowanie szkód powstałych w wyniku pożaru. Ciąg higieniczno-sanitarny wraz z szafami do przechowywania materiałów sterylnych i leków jest zamontowany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W tym gabinecie wykonywane są zabiegi gipsowania i opatrunków pacjentów. Ciąg zlokalizowany jest w jednym miejscu co zapewnia swobodny dostęp do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w trakcie którego może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Taki ciąg obejmuje: stoły służące do przygotowania opatrunków, odstojnik na gips, stanowisko higieny rąk. Jego zakup i montaż spowoduje podniesienie jakości i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów medycznych oraz zapobiegnie procesom sądowym związanym z roszczeniami pacjentów.

Składamy serdeczne podziękowanie za przekazane środki.


Potrzebna krew, podziel się tym cennym darem

piątek, 3 Lipiec 2020

8 lipca pomiędzy godziną 8.00 i 12.00 będzie można oddać krew  w krwiobusie, który zaparkuje obok Szpitala Powiatowego w [...]

czytaj dalej

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska

czwartek, 2 Lipiec 2020

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska Były kwiaty, podziękowania oraz okolicznościowe [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,