e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Porody rodzinne w szpitalu w Brzesku

piątek, 11 Wrzesień 2020
Drukuj artykuł This page as PDF

W związku z pytaniami i prośbami pacjentek, uprzejmie informujemy, iż w naszym Szpitalu wznowiliśmy porody rodzinne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentek, osób towarzyszących, noworodków oraz personelu, nadal obowiązuje szereg zaleceń. Prosimy o ich przestrzeganie:
1. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa. Osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala (Zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ od 15.07.2020 r. osoba towarzysząca nie musi posiadać wyniku testu PCR w kierunku COVID-19).
4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do zaopatrzenia się w maskę chirurgiczną, rękawiczki we własnym zakresie, przed zgłoszeniem się do Szpitala.
5. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi pomiar temperatury i wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz stosuje się do wszystkich zaleceń personelu.
6. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.
7. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie rozwiązanym drogami natury. W tym czasie przebywa z położnicą w sali jednoosobowej.
8. Po zakończeniu udziału w porodzie, osoba towarzysząca, zdejmuje odzież ochronną, dezynfekuje ręce i w maseczce opuszcza Trakt Porodowy kierując się do wyjścia ze szpitala.
9. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny.
10. Przypominamy, iż nadal w całym Szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Decyzję dotycząca obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, mając na uwadze względy organizacyjne oraz powyższe zalecenia podejmuje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny  oddziału ginekologiczno-położniczego, uwzględniając warunki lokalowe oraz względy organizacyjne pozwalające na izolację pacjentek i osób towarzyszących od innych pacjentek.


Mobilny punkt pobrań /drive thru/ w SP ZOZ w Brzesku

piątek, 18 Wrzesień 2020

MOBILNY PUNKT POBRAŃ /DRIVE THRU W SP ZOZ   W BRZESKU ul. Kościuszki 68 funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:00 do 11:30 i [...]

czytaj dalej

Badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2

piątek, 18 Wrzesień 2020

Z dniem 21 września 2020r. Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku wykonuje odpłatne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,