e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa – o czym musisz wiedzieć

piątek, 7 Lipiec 2017
Drukuj artykuł This page as PDF

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarkę długoterminowej opieki domowej są udzielane na podstawie:

  1. Skierowania wystawionego tylko przez lekarza rodzinnego, które zawiera niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta;
  2. Karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską długoterminową opieką domową wg skali Barthel, w której pacjent otrzymał od 0 – 40 pkt. Oceny tej dokonuje w dniu wystawionego skierowania lekarz rodzinny i pielęgniarka środowiskowa.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej są limitowane i finansowane przez NFZ, w przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących zgodnie z wytycznymi określonymi przepisami prawa. Należy nadmienić, że pielęgniarka długoterminowej opieki domowej może objąć opieką  6 pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania świadczeniobiorców oraz 12 pacjentów pod jednym adresem zamieszkania (np. DPS).

Pacjent korzystający z pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,