e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Oferta pracy

piątek, 22 Listopad 2013
Drukuj artykuł This page as PDF

SP ZOZ w Brzesku zatrudni
osoby do obsługi rejestracji elektronicznej i medycznego portalu informacyjnego (internetowego)

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie o kierunku informatycznym i/lub medycznym, dobra znajomość obsługi komputera i środowiska Windows, pakietu MS Office, potwierdzona certyfikatem ( w przypadku wykształcenia nie informatycznego),
  • dobra znajomość zagadnień obsługi poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

  • obsługę użytkowników Medycznego Portalu Informacyjnego, korzystających z e-usług,
  • wprowadzanie informacji i danych do systemu informatycznego,
  • rejestrowanie pacjentów poradni i pracowni w systemie informatycznym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

  • cv oraz listu motywacyjnego,
  • kserokopii dyplomu ukończenia szkoły/uczelni,
  • posiadanych zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń,
  • ewentualnie dokumentów poświadczających zatrudnienie i doświadczenie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii oraz do sprawdzenia umiejętności kandydata na to stanowisko.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432,  w terminie do dnia  04.12.2013 r.

Utworzone stanowiska pracy, związane są z realizacją projektu:.
„E-pacjent w SP ZOZ w Brzesku-wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz   z wdrozeniem e-usług medycznych,
dofinansowanym ze środków unijnych”.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,