- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Obradowała Rada Społeczna Szpitala w Brzesku

Między innymi na temat zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej, a także  rocznego (za rok 2018) sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego rozmawiali członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku.  Podjęto też kilka uchwał. Spotkanie odbyło się 27 czerwca w sali konferencyjnej  brzeskiego szpitala. Rada Społeczna SP ZOZ w Brzesku obecnej kadencji, została powołana 1 lutego 2019 roku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 19 lutego. Jej członkowie spotykają się systematycznie, by omówić sprawy bieżące  związane z funkcjonowaniem  szpitala powiatowego.  W skład dziewięcioosobowej rady wchodzą: starosta brzeski Andrzej Potępa – przewodniczący, Krzysztof Dudziński – przedstawiciel wojewody, oraz członkowie wybrani przez Radę Powiatu Brzeskiego:  Kazimierz Brzyk, Marek Chudoba,  Janusz Kwaśniak,  Krzysztof Klimek,  Tomasz Latocha, Ryszard Ożóg, Justyna Wójtowicz-Woda.