e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zakup ambulansów

Drukuj artykuł This page as PDF

Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” Konkurs Nr 1/2008, stosownie do pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie nr WND-POIS.12.01.00- 00-041/08, dla projektu pod nazwą:
„Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku” Tutejszy Zespół zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z instytucją wdrażającą tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakupił dwa nowoczesne ambulanse medyczne (karetki ratunkowe wraz z wyposażeniem) – data odbioru 20.11.2009r.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 969 325, 58 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 744 459,20 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania 632 790,32 PLN (ze środków Unii Europejskiej z POIiŚ – www.pois.gov.pl)

Przedmiotowy zakup wpłynie na poprawę jakości i skuteczności działań Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,