e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku

Drukuj artykuł This page as PDF

logo uni www

 Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej został zrealizowany projekt pn. „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów” współfinansowany z Unii Europejskiej. 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu to kwota 1 224 808,23 zł w tym wydatki kwalifikowane 1 129 601,45 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansował projekt w kwocie 847 201,09 zł co stanowi 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Środki własne SP ZOZ w Brzesku wynoszą kwotę 377 607,14 zł.

W ramach projektu zostały zrealizowane zadania:

 • kompleksowe ucyfrowienie radiologii, zastąpienie klisz ze zdjęciem RTG obrabianych chemicznie cyfrowym zapisem zdjęcia do pliku,
 • wdrożenie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zakupienie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem EOD oraz zakupienie niezbędnego sprzętu komputerowego, m.in. kombajnów do wprowadzania dokumentów, komputerów do wprowadzania dokumentów, serwerów czy skanerów,
 • utworzenie Serwerowni Dokumentacji Elektronicznej, wyremontowanie pomieszczenia i uzbrojenie w sprzęt techniczny, komputerowy, teleinformatyczny i inne wyposażenie,
 • wykonanie sieci WiFi w budynkach szpitala i poradni.

Celem projektu było dostarczenie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych oraz usprawnienie istniejących procedur administracyjno-medycznych w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę ICT. Skutkiem zrealizowania projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania jednostki, bezpieczeństwo danych i dokumentacji elektronicznej, zwiększenie możliwości konsultacji pacjentów na odległość, wgląd do dokumentów w każdym miejscu SPZOZ przez uprawnionych pracowników bez przemieszczania się oraz wzrost jakości świadczonych usług medycznych jako wynik szybkości diagnozowania i zastosowania technologii cyfrowej.

W efekcie zrealizowanego projektu SP ZOZ w Brzesku uzyskał możliwość:

 • włączenia plików graficznych z badaniem RTG do posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego, dostępność do pliku dla wielu osób (lekarze, konsultanci, pacjent), możliwość dostępu przez lekarza na oddziale szpitalnym,
 • rozwinięcia teleradiologii (szybki opis badania w nocy i w weekendy),
 • rezygnacji ze szkodliwej dla środowiska technologii fotochemicznej obróbki zdjęć,
 • rezygnacji z uciążliwej pracy personelu technicznego, zatrudnionego do pracy w ciemni do wywoływania klisz RTG, praca w kontakcie z chemikaliami i w oparach chemicznych, nieobojętna dla zdrowia personelu,
 • natychmiastowego podglądu wyniku badania na ekranie monitora bez oczekiwania na obróbkę chemiczną, co ma znaczenie przy diagnozowaniu osób z wypadków drogowych i innych,
 • odbioru wyników poprzez e-usługę razem z badaniem obrazkowym (nie tylko opis ale i plik graficzny),
 • wysoką jakość badania poprzez większą dokładność obrazu, większa rozdzielczość i ostrość (większa liczba pikseli) przy zastosowaniu technologii cyfrowej,
 • łatwiejsze przechowywanie wyników badań (mniejsze pomieszczenie wymagane, mniej szaf i regałów), większe bezpieczeństwo i trwałość przechowywanych zdjęć (klisze ulegają starzeniu i tracą na jakości, obraz cyfrowy jest niezmienny).

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów ogólnych:

 • wzrost konkurencyjności SP ZOZ w Brzesku,
 • wzrost jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego, dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych,
 • stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 • ochrona środowiska naturalnego.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,