e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Drukuj artykuł This page as PDF

Środki unijne na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

16 lipca 2010 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3 504 985, zł na realizację w brzeskim SP ZOZ modernizacji SOR-u. Chodzi o projekt pod nazwą „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Wartość całkowita projektu wynosi 4 128 391, zł, a dofinansowanie stanowi 85% tej wartości. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

Na tak radosną wiadomość przyszło nam czekać dwa lata, tyle bowiem trwało procedowanie nad projektami zgłoszonymi do Konkursu z POIiŚ pt. „Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii”, ogłoszonego w październiku 2008 roku. Przystępując do konkursu przygotowaliśmy pełną dokumentację architektoniczną, pozyskaliśmy wszelkie uzgodnienia i pozwolenie na budowę. I chociaż przyjęty harmonogram przewidywał realizację tej inwestycji w 2010 roku, to jednak bez zabezpieczenia środków finansowych nie mogliśmy jej rozpocząć. Obecnie, mając już pewność w zakresie finansowania, wiemy, że zrealizujemy inwestycję w 2011 roku.

Podjęte prace budowlane obejmą: rozbudowę budynku SOR o obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i o stanowisko do dekontaminacji (których w obecnym stanie SOR nie posiada), a także budowę tzw. „ciepłej sieni” z bezkolizyjnym podjazdem dla dwóch karetek. Zmodernizowany SOR zostanie doposażony w nowy sprzęt medyczny, jak np. Aparat jezdny RTG.

Ze względu na rozmach tej inwestycji rok 2011 z pewnością będzie trudny dla codziennego funkcjonowania SOR i jego personelu, a prowadzone prace przyniosą wiele utrudnień dla pacjentów. Ale efekt końcowy wart jest wyrzeczeń. A z drugiej strony zaniechanie tych działań mogłoby zagrozić kontraktowaniu usług ratownictwa medycznego od 2012 roku, taki bowiem jest ustawowy termin spełnienia wymogów unijnych dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,