e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”

Drukuj artykuł This page as PDF

Nazwa projektu:  Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Nr projektu: 
POIS.09.01.00-00-0341/18

Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu:           362 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 
308 125,00 PLN

Głównym celem projektu jest: poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Projekt będzie służył doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Zmniejszy to także koszty późniejszego leczenia i zabezpieczenia osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu wpisuje się w cele osi priorytetowej, przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na „wypełnianie białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu PRM w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniający niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

SOR w SP ZOZ w Brzesku jest jedynym działającym w powiecie brzeskim. Znajduje się w pobliżu autostrady A4 oraz drogi krajowej 75, które stanowią jedyny, najważniejszy szlak komunikacyjny do wschodniej granicy państwa. W związku z tym często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowane są także dzieci. Niezwykle ważne jest aby służby medyczne posiadały sprawny, gotowy do użycia w każdej chwili sprzęt ratujący życie dzieci.

Profesjonalna pomoc w stanach zagrożenia życia zmniejsza ryzyko wystąpienia niepełnosprawności u dzieci, a co za tym idzie poprawę jakość życia w przyszłości. Projekt zapewnieni mieszkańcom powiatu lepszy dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia, a także z racji większej dostępności do sprzętu i lepszej jego jakości wzrośnie efektywność systemu opieki zdrowotnej w powiecie brzeskim.

SP ZOZ w Brzesku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,