e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce

Drukuj artykuł This page as PDF

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej został zrealizowany projekt pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” . 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Beneficjent projektu – Województwo Małopolskie
SP ZOZ w Brzesku – partnerem projektu

Całkowita wartość projektu ogółem w Małopolsce dla wszystkich partnerów: 21 234 084,57 zł, w tym:
kwota projektu ogółem dla SP ZOZ w Brzesku: 429 306,00 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 342 877,85 zł
wkład własny: 86 428,15 zł, w tym dotacja organu założycielskiego 82 778,00 zł

Celem projektu było utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania
i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające Pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów, pozyskiwaniem informacji ze szpitali oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w zakresie danych niezbędnych dla   systemu.
Zbudowany system jest z założenia narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, prace pogotowia ratunkowego oraz zespołów ratownictwa górskiego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GP i modułu GIS.

 

 

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,