e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Administracja

Drukuj artykuł This page as PDF

ADMINISTRACJA MEDYCZNA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Dział Administracji Medycznej
p.o. Kierownika Działu
mgr inż. Katarzyna Chmielarz
tel. (14) 66 21 439

 • Sekcja Organizacji i Obsługi Umów
  tel. (14) 66 21 439
 • Sekcja Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt
  tel. (14) 66 21 270

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
p.o. Przewodniczącego lek. Paweł Dobosz- tel. 014 66 21 486 
mgr Danuta Pabian – Specjalista do Spraw Epidemiologii
mgr inż. Danuta Martyna – Specjalista ds. Mikrobiologii
mgr Krystyna Macheta-Niemiec – Specjalista do Spraw Epidemiologii
tel. (14) 66 21 433

Koordynator ds. realizacji pakietu onkologicznego
mgr Ewa Tyka-Duc
tel. (14) 66 21 433
tel. (14) 66 21 156

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Marta Bednarz
tel. (14) 66 21 377

Szpitalny Koordynator ds. Przeszczepów
mgr Elżbieta Płaneta
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
tel. (14) 66 21 484

ADMINISTRACJA

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu
Krystyna Nowak
tel. (14) 66 21 437
fax (14) 66 21 155

Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik Działu
inż. Paulin Świerad
tel. (14) 66 21 215

 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
  Kierownik Alina Jurgała
  fax. (14) 66 30 014
  tel. (14) 66 21 430
 • Sekcja Dietetyki i Żywienia
  Kierownik Halina Skura
  tel. (14) 66 21 216
 • Sekcja Konserwacji i Modernizacji
  Kierownik Juliusz Sarlej
  tel. (14) 66 21 202
 • Sekcja Informatyczna
  Kierownik mgr inż. Sabina Nizioł
  tel. (14) 66 21 135

Dział Finansowo-Księgowy:

 • Sekcja Finansowo-Księgowa
  p.o. Kierownika mgr Anastazja Hosaniak
  tel. (14) 66 21 447
 • Sekcja Płac
  Kierownik mgr Barbara Pawełek
  tel. (14) 66 21 443
 • Sekcja Kosztów, Analiz i Wyceny Procedur Medycznych
  Kierownik Zofia Majcher
  tel. (14) 66 21 450

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik Działu
mgr Barbara Bzdak
tel. (14) 66 21 432
tel. (14) 66 30 606

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
p.o. Kierownika Sekcji
mgr Elżbieta Leśniak
tel. (14) 66 21 429

Radca Prawny
mgr Alicja Rosiek
mgr Alicja Syty
tel. (14) 66 21 184

Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

St. Inspektor BHP
Irena Mikołajek
tel. (14) 66 21 208

Specjalista ds. BHP
mgr inż. Monika Wątroba
tel. (14) 66 21 208

Inspektor ochrony ppoż.
inż. Natalia Zapart
tel. (14) 66 21 429

St. Referent ds. Ochrony Przeciwpożarowej
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
mgr inż. Monika Wątroba
tel. (14) 66 21 208

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Paweł Piotrowski
tel. (14) 66 21 205

Inspektor Ochrony Danych
mgr Monika Mikołajek-Burek
tel. (14) 66 21 270

St. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
mgr inż. Ryszard Janicki
tel. (14) 66 21 439

Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
mgr inż. Ryszard Janicki
tel. (14) 66 21 439

Kapelan Szpitalny
ks. mgr Józef Waśko

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego

piątek, 20 Listopad 2020

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału Covidowego Pacjenci przyjmowani do Oddziału Covidowego proszeni są o zabranie do [...]

czytaj dalej

Szpital w Brzesku wśród liderów w służbie zdrowia

czwartek, 19 Listopad 2020

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył IV miejsce w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania” przygotowanym przez BFF Banking Group [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,