e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty

poniedziałek, 25 Październik 2010
Drukuj artykuł This page as PDF

Brzeski SPZOZ zaprezentował nowy oddział pulmonologiczny. W budynku byłej pralni, w efekcie przeprowadzonych prac adaptacyjnych zlokalizowano Odział Chorób Płuc. Dla pacjentów z chorobami układu oddechowego przygotowano obszerne sale, wygodne sanitariaty, gabinety zabiegowe, pracownie bronchoskopii i spirometrii. Prace adaptacyjno-modernizacyjne w tym obiekcie rozpoczęto w 2009r, całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 2 mln zł. Inwestycja była realizowana z udziałem dotacji Powiatu Brzeskiego.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, między innymi parlamentarzyści: senator Maciej Klima, posłowie Edward Czesak, Jan Musiał i Józef Rojek, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani Barbara Bulanowska, starosta brzeski Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Po uroczystym przecięciu wstęgi poświęcenia obiektu dokonał ks. Władysław Pasiut.

W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor SPZOZ mgr Józefa Szczurek – Żelazko podkreśliła, że
„…oddział dysponuje wysoko wykwalifikowana kadrą medyczną zarówno lekarską jak pielęgniarską. Lokalizacja oddziału pulmonologii w kompleksie szpitala ma również inne niebagatelne znaczenie, a mianowicie zapewnia bliskość do dostępnej na pozostałych oddziałach aparatury diagnostycznej, możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistami z pozostałych oddziałów. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy personelu, zwiększył się komfort pobytu pacjentów. Poprzez koncentrację działalności szpitala w jednym miejscu udaje nam się obniżyć koszty jego funkcjonowania. Dwa lata temu kiedy pojawił się projekt przeniesienia ze „starego szpitala” naszych oddziałów tj. OPCH i Pulmonologii wiele osób wątpiło w celowość i sens tych działań, jak również wątpiono w rychłą modernizacje pomieszczeń pod potrzeby Oddziału pulmonologicznego . Te projekty stały się faktem, powstał PPZOL, świetnie wyposażony, oraz Pulmonologia funkcjonuje w nieporównywalnie lepszych warunkach. To świadczy o determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych celów. I tą drogą zamierzamy iść dalej aby nasz szpital rozwijał się w takim jak dotychczas tempie, gwarantując społeczeństwu usługi o wysokim poziomie, pracownikom dobre warunki pracy.”
Uroczystość była też okazją do odebrania przez dyrekcję szpitala certyfikatu jakości ISO na kolejny trzyletni okres certyfikacji.
Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie medali 625-lecia Brzeska zasłużonym pracownikom służby zdrowia przez burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,