e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w SP ZOZ Brzesko

piątek, 15 Maj 2009
Drukuj artykuł This page as PDF

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony jako święto wszystkich pielęgniarek w 1965 r. Dzień 12 V to święto wszystkich pielęgniarek na świecie, z tej okazji organizowano spotkania, wręczano odznaczenia, nagrody. Na obchody wyznaczono datę urodzin Florencji Nightingole – pielęgniarki która stworzyła podwaliny profesji, wykształciła pierwsze kadry pielęgniarek w Anglii a także prowadziła badania naukowe dla potrzeb pielęgniarstwa (udowodniła m.in. wpływ pielęgniarek na wyniki leczenia pacjentów). Od 1971 roku obchodom tego święta przypisywane są konkretne tematy związane z problematyka zdrowia na świecie. W 2009 roku temat przewodni Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek brzmi: „Pielęgniarki dbają o jakość służbę społeczeństwu: Są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej”.

Mamy wiele przykładów na to, że nasze koleżanki podejmują różnego rodzaju innowacyjne działania mające pozytywny wpływ na pacjenta i system ochrony zdrowia -służą one profesji i pacjentom.

W dn.11.V w SP ZOZ Brzesko odbyło się uroczyste spotkanie z okazji MDP. Spotkanie to miało na celu uhonorowanie i podziękowanie wszystkim pielęgniarkom za trud i wysiłek w codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Trzy spośród naszych koleżanek zostały w tym dniu wyróżnione i nagrodzone.

1. Urszula Majmurek – Oddziałowa O/Rehabilitacji
2. Celina Knap – Pielęgniarka Środowiskowa
3. Krystyna Kasperczyk – Pielęgniarka Poradni Urologicznej

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrekcja SP ZOZ, Pielęgniarka Naczelna, Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczący Rady Ordynatorów i Pielęgniarki Oddziałowe.

Wszystkim koleżankom gratulujemy wspaniałej postawy zawodowej i życzymy dalszych sukcesów.


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,