- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2

Z dniem 21 września 2020r. Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku wykonuje odpłatne badania genetyczne w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Badanie w kierunku SARS-CoV-2  metodą RT-PCR przeznaczone jest do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego w wymazach z jamy nosowo – gardłowej. Pozwala stwierdzić, czy osoba ma aktywną infekcję COVID-19. Optymalny czas na wykonanie badania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2  to ok. 8 dni po ekspozycji, co odpowiada ok. trzem dniom od chwili wystąpienia pierwszych objawów.
  1. Materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanych metodą RT-PCR  (wymaz z nosogardła): 1)  jest pobierany w: Punkcie Mobilnym (,,Drive-thru”) – obok lądowiska; 2) w dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty w godz. 11:30 – 12:30; 3) Koszt badania: 500,00zł; 4) odbiór wyników: bezpośrednio w Punkcie Mobilnym (,,Drive-thru”); 5) Szczegółowe informacje o badaniu udzielane są pod nr tel.: 14 66 21 227; 14 66 21 330 (Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych) 6) Wpłat należy dokonywać na konto SP ZOZ w Brzesku: BOŚ SA o/Tarnów IBAN  PL 08 1540 1203 2053 4286 3676 0001
  2. Przed wykonaniem badania zgłaszająca się osoba winna okazać: 1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; 2) dowód wniesienia opłaty – potwierdzenie przelewu z podaniem w tytule przelewu: ,,COVID-PCR” oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się do badania.