e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

poniedziałek, 6 Luty 2012
Drukuj artykuł This page as PDF

PIC01586.JPGw sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych  w oddziałach szpitalnych 1987-1991 oraz zgonów pacjentów z lat 1977-1981, a także historii choroby wszystkich poradni SP ZOZ  w Brzesku do roku 1991.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – stosownie do  § 50 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.247 poz.1819) informuje, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych  SP ZOZ w Brzesku w latach 1987-1991 oraz dotyczącej zgonów pacjentów z lat 1977-1981,a także historii choroby wszystkich poradni SP ZOZ w Brzesku  do roku 1991.

Osoby  zainteresowane  uzyskaniem  dokumentacji  medycznej  tj.  pacjent,  jego przedstawiciel  ustawowy,  a  w  razie  jego  śmierci  –  osoba  przez  niego   upoważniona do  uzyskania  dokumentacji  medycznej  w  przypadku  jego  zgonu  –  mogą  odebrać przedmiotową  dokumentację  po  uprzednim  złożeniu  wniosku w  Składnicy  Akt   SP  ZOZ  w  Brzesku  przy   ul. Kościuszki  68, tel.0-14 66 21 270  w  terminie do 30 dni od  daty  ukazania się  niniejszego  ogłoszenia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brzesku


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,