- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Prawo do świadczeń i dowody potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualną legitymację szkolną. Pamiętaj! Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem. Podając swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.   Ważne! Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL. Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo za pomocą dokumentów papierowych, np.: Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza. (wzór Oświadczenia dostępny jest w każdym Sekretariacie lub Rejestracji).   UWAGA! Nie wymaga weryfikacji w systemie Ewuś:   na podst. www.nfz-krakow.pl