e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Prawo do świadczeń i dowody potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

Drukuj artykuł This page as PDF

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualną legitymację szkolną.

Pamiętaj!

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem. Podając swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

 

Ważne!

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo za pomocą dokumentów papierowych, np.:

  •  zaświadczeniem z zakładu pracy,
  • legitymacją emeryta lub rencisty,
  •  aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza. (wzór Oświadczenia dostępny jest w każdym Sekretariacie lub Rejestracji).

 

UWAGA!

Nie wymaga weryfikacji w systemie Ewuś:

  • pacjent, któremu mają być udzielone świadczenia, a który ma do nich prawo na podstawie tzw. przepisów o koordynacji,
  • potwierdzi prawo do świadczeń decyzją wydaną przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 
na podst. www.nfz-krakow.pl

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska

czwartek, 2 Lipiec 2020

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska Były kwiaty, podziękowania oraz okolicznościowe [...]

czytaj dalej

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

poniedziałek, 29 Czerwiec 2020

Od 1 lipca 2020r. wznawia działalność Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna. Zlokalizowana jest na I piętrze budynku Przychodni w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,