- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Zakres: opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca  2019r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku   CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU dot. opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (podst.: art. 24.1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)
Nazwa usługi  Cena BRUTTO
 za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72 godz.)  80,00   
   
  Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (210 KB, pdf) [1]