- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Cenniki usług medycznych

Obowiązujące cenniki usług medycznych: Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. Opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny. Opłaty za udzielane świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych. Opłaty za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich.