- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Zakres: opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019r. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (podst.: art. 28 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018r.).
Nazwa usługi * Cena netto (zł)
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych 7,50zł
za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych 7,50zł +VAT
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych; 0,25zł
za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych 0,25zł +VAT
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku – w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych ** 1,50zł
za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych ** 1,50zł +VAT
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
*Wyciąg, odpis, kopia, wydruk lub sporządzenie odwzorowania cyfrowego na płycie CD (wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku) dokumentacji medycznej sporządzane jest na wniosek: pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, oraz uprawnionego organu lub podmiotu. ** dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. [1] (273 KB, pdf)