e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Fundusze unijne na modernizację szpitala.

sobota, 24 Marzec 2018
Drukuj artykuł This page as PDF

Blisko 10 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja bloku operacyjnego i pododdziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Na to zadanie szpital otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. To największa inwestycja w historii szpitala po oddaniu go do użytku w 1983 r.

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” złożony przez nas do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę i uchwałą nr 239/2018 Zarządu Województwa Małopolskiego z 20 lutego 2018 r. został wskazany do dofinansowania. Wartość całego projektu to kwota 9 635 864,90 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 5 344 173,47 zł.
W ramach remontu powierzchnia bloku operacyjnego powiększy się dwukrotnie. Olbrzymi remont, który obejmie piąte piętro szpitala, gdzie znajduje się blok i pododdział ortopedii, zaplanowany jest na drugą połowę tego roku. Inwestycja będzie realizowana etapami, tak aby zminimalizować uciążliwość prowadzonego remontu. Przez kilka tygodni blok będzie jednak całkowicie wyłączony. W tym czasie wszystkie pilne operacje będą wykonywane na salach operacyjnych poza blokiem, a które znajdują się przy oddziale ginekologii, urologii i w SOR. To może oznaczać w drugiej połowie roku wydłużenie terminów oczekiwania, ale tylko na zabiegi planowe. Wszystko wróci do normy po zakończeniu remontu, który oprócz bloku operacyjnego obejmie też zlokalizowany obok pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Remont, do którego szpital przygotowywał się od dawna, był koniecznością, zwłaszcza w przypadku bloku operacyjnego, na którym wykonuje się ok. 2000 operacji rocznie, i który musi być dostosowany do obowiązujących norm i wymogów Ministerstwa Zdrowia. Generalna przebudowa bloku operacyjnego poza zwiększeniem jego powierzchni będzie związana z kompleksowym wyposażeniem go w nowoczesny sprzęt i technologię m.in. systemy zintegrowanego zarządzania salami operacyjnymi. Zakładamy, że po modernizacji wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych będą mogły być przeprowadzane z użyciem nowego sprzętu i w znacznie lepszych warunkach niż dotychczas. Również znacznej poprawie ulegnie komfort pracy personelu medycznego.
W oddziale ortopedii odnowiona będzie infrastruktura budowlana oraz zakupione nowe wyposażenie sal pacjentów. Dodatkowo przewidziany jest zakup aparatury medycznej służącej do diagnostyki chorób układu kostno-stawowego: cyfrowy aparat RTG, densytometr oraz ultrasonograf. Nowy sprzęt rozszerzy możliwości diagnozowania schorzeń narządu ruchu. Szczególnie liczymy na poprawę w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, która nierozpoznana i nieleczona prowadzi do złamań kości i dalszych złych następstw dla pacjentów.
Uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych jest dla szpitala dużym sukcesem. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak szerokiej modernizacji szpitala. Należy jednak podkreślić, że po zrealizowaniu, inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu brzeskiego oraz wszystkich leczonych w szpitalu pacjentów.
Dziękuję wszystkim pracownikom szpitala zaangażowanym w przygotowanie projektu. Słowa podziękowania przekazuję staroście brzeskiemu Andrzejowi Potępie, który nam pomagał na każdym etapie przygotowania projektu. Dziękuję wiceminister zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko i wicewojewodzie małopolskiemu Józefowi Gawronowi, którzy wspierają szpital w każdym realizowanym projekcie. Dziękuję również radnemu wojewódzkiemu Adamowi Kwaśniakowi oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego za pozytywną decyzję o dofinansowaniu naszego projektu.

Fundusze unijne na informatyzację.
Prawdopodobnie ze środków unijnych jeszcze w tym roku pozyskamy fundusze na dalszą informatyzację szpitala. Chodzi o środki, które będą przekazane na utworzenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej. Jest to projekt, który będzie realizowany przez samorząd Województwa Małopolskiego w trybie pozakonkursowym, w kooperacji z podmiotami leczniczymi, z których SPZOZ w Brzesku będzie jednym z partnerów. Celem projektu jest budowa w Małopolsce platformy informatycznej pozwalającej na tworzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej. Dofinansowanie przewidziane dla SPZOZ w Brzesku to kwota 4 300 000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji tej inwestycji to ostatni kwartał tego roku.

Adam Smołucha


Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,