e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń lub skrócenie czasu ich udzielania

wtorek, 17 Marzec 2020
Drukuj artykuł This page as PDF

W związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem oraz mając na uwadze konieczność ograniczenia kontaktów wśród pacjentów, jak również bezpieczeństwo personelu medycznego w tym również stosując się do opublikowanego komunikatu z dnia 15.03.2020r.  ,,Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” opublikowanym na stronie internetowej MOW NFZ informuję, że czasowo zostało zaprzestane udzielanie świadczeń w n/wym. poradniach i pracowniach diagnostycznych tj.:

1.       Poradnia Stomatologiczna w Jadownikach;

2.       Poradnia Stomatologiczna w Woli Dębińskiej;

3.       Dział Usprawniania Leczniczego (wizyta fizjoterapeutyczna, zabiegi fizjoterapeutyczne);

4.       Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej;

5.       Poradnia Rehabilitacyjna;

6.       Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Woli Dębińskiej;

7.       Poradnia Medycyny Pracy;

8.       Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia;

9.       Poradnia Logopedyczna;

10.   Poradnia Zdrowia Psychicznego – porady psychologiczne;

11.   Ośrodek rehabilitacji dziennej;

12.   Ośrodek rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

13.   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej;

14.   Oddział dzienny terapii Uzależnień od Alkoholu;

15.   Pracownia USG;

16.   Pracownia Densytometryczna;

17.   Pracownia Mammograficzna – wykonująca program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej;

18.   Pracownia Tomografii Komputerowej – wykonywanie badan ambulatoryjnych wyłącznie z adnotacją lekarza ,,PILNE”;

19. Pracownia Spirometrii.

Poradnie specjalistyczne

Jednocześnie zostały zmienione (ograniczone) godziny pracy lekarzy w poradniach specjalistycznych, z wprowadzeniem możliwości uzyskania porady telefonicznej dla pacjentów objętych opieką w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Numery telefonów do poszczególnych rejestracji – bez zmian. Dodatkowy nr telefonu do zgłaszania wizyt telefonicznych w poradniach specjalistycznych – wg ustalonego terminarza przyjęć – 510 160 922 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

 Podstawowa Opieka Zdrowotna

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej  lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej POZ pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Brzesku od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu 14 66 300 05.

Pacjenci posiadający deklaracje w Ośrodku Zdrowia Uszwi/ Jadownikach/Woli Dębińskiej powinni dzwonić do rejestracji w danym ośrodku.


W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Potrzebna krew, podziel się tym cennym darem

piątek, 3 Lipiec 2020

8 lipca pomiędzy godziną 8.00 i 12.00 będzie można oddać krew  w krwiobusie, który zaparkuje obok Szpitala Powiatowego w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,