e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Certyfikat EN ISO 9001:2000 dla SP ZOZ w Brzesku

poniedziałek, 19 Listopad 2007
Drukuj artykuł This page as PDF

W dniu 19.11.2007r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu EN ISO 9001:2000.
W uroczystości wzięli udział Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Wicestarosta Stanisław Pacura, Poseł Edward Czesak, p.o. Burmistrz Brzeska Stanisław Sułek, Wójt Gminy Gnojnik Wojciech Rzepa, Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku.

Certyfikat wręczył przedstawiciel firmy Moody International Certification GmbH Pan Wojciech Witkiewicz.

Gratulacje dla załogi SP ZOZ w Brzesku na ręce Dyrekcji złożyli

Starosta Brzeski Ryszard Ożóg oraz Poseł Edward Czesak

p.o. Burmistrz Brzeska Stanisław Sułek

Otrzymanie ww. certyfikatu było konsekwencją podjętych przez Dyrektora SP ZOZ w Brzesku w 2006 roku ukierunkowanych działań związanych z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg. normy EN ISO 9001:2000. Rezultatem powyższych działań było powołanie w SP ZOZ w Brzesku Pełnomocnika ds. Jakości, Zespołu audytorów wewnętrznych. W trakcie kilkunastomiesięcznych prac opracowano dla wymogów i zgodnie z normą EN ISO 9001:2000 liczne procedury i instrukcje w ramach dokumentacji SZJ. W ostatnich miesiącach przeprowadzono 80 auditów wewnętrznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w ramach procedury SZJ – Audit wewnętrzny Systemu Jakości. W miesiącu sierpniu uzyskano pozytywny wynik auditu wstępnego, co otworzyło nam drogę do przystąpienia do auditu certyfikującego.
Audit certyfikujący przeprowadzony przez firmę Moody International Certyfication Group zakończył się dla SP ZOZ w Brzesku sukcesem w dniu 21.09.2007r. Została wydana decyzja o przyznaniu 3-letniego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.


Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,