e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Certyfikat dla Brzeskiego szpitala

czwartek, 15 Październik 2020
Drukuj artykuł This page as PDF

Pozytywnie zakończył się audyt zewnętrzny prowadzony w brzeskim szpitalu we wrześniu. W wyniku recertyfikacji dwóch norm: ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 placówka otrzymała certyfikat na zgodność postępowania w zakresie tych norm.
Audyt potwierdził realizację standardów dotyczących opieki i bezpieczeństwa pacjentów i informacji SP ZOZ Brzesko.
W tym przypadku zakres certyfikacji obejmował: świadczenia realizowane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, transport sanitarny, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne , świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, leczenie stomatologiczne, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, rehabilitację leczniczą, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – programy lekowe, diagnostykę obrazową, diagnostykę laboratoryjną, centralną sterylizację, aptekę szpitalną.
W przypadku Ośrodku Zdrowia w Jadownikach certyfikacja obejmowała: podstawową opiekę zdrowotną, leczenie stomatologiczne, w przypadku Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej – podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą a w przypadku Ośrodka Zdrowia w Uszwi -podstawową opiekę zdrowotną.
Zespół, który przeprowadzał audyt sprawdzał między innymi realizację procedur, prowadzenie indywidualnej i zbiorowej dokumentacji medycznej a także zintegrowanej dokumentacji systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji.
Certyfikaty zostały przyznane na trzy lata do 2023 roku. Za rok – zgodnie z procedurami – odbędzie się kolejny audyt nadzoru, sprawdzający realizację wdrożonych procedur.

Certyfikat elektroniczny 2020 (pdf, 698KB)
Załącznik do elektronicznego certyfikatu (pdf, 401KB)

 


Apel do mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

piątek, 23 Październik 2020

Szanowni Państwo, W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w regionie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, [...]

czytaj dalej

Funkcjonowanie Poradni Laryngologicznej

piątek, 23 Październik 2020

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Laryngologiczna jest czynna dla pacjentów i funkcjonuje [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,