e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

SP ZOZ w Brzesku we współpracy z Gminą Brzesko realizuje zadania Narodowego Programu Zdrowia

środa, 28 Czerwiec 2017
Drukuj artykuł This page as PDF

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SP ZOZ w Brzesku,
ul. Kościuszki 68 w ramach współpracy z Gminą Brzesko   realizuje zadania publiczne dla pacjentów Gminy Brzesko w zakresie:

  • Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Gminy Brzesko. Poszerzanie i udoskonalenie oferty leczenia uzależnień od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających dowiedzioną skuteczność.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Gminy Brzesko na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych mogących prowadzić do uzależnienia. Rozwijanie dostępu do informacji na temat form pomocy.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w ramach współpracy z Gminą Brzesko zaprasza na konsultacje dla rodziców, członków rodzin osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP.

Konsultacje odbywają się od 15.05.2017 do 15.12.2017 roku w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00.   Konsultacje adresowane są dla osób z Gminy Brzesko, są bezpłatne.

Informacje pod numerem telefonu 14 66 21 320 w godzinach od 8.00 do 14.00.

                                


Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,