e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

„Badam się, więc mam pewność”

piątek, 7 Czerwiec 2013
Drukuj artykuł This page as PDF

W celu poprawy zgłaszalności pacjentek na badania mammograficzne
i cytologiczne  w Województwie Małopolskim – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ogłosił konkurs profilaktyczny pod hasłem „Badam się, więc mam pewność”

Konkurs organizowany jest w 2013 roku. W terminie od dnia 1.06.2013 do dnia 30.11.2013 roku uczestniczki mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu, decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura WOK. Losowanie nagród odbędzie się w grudniu 2013. Przewidziane dla uczestniczek nagrody wymienione są w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Uczestniczkami konkursu mogą być Polki zamieszkałe na terenie Województwa Małopolskiego w wieku 25-59 lat (cytologia) i 50-69 lat (mammografia), które wykonają badanie profilaktyczne  mammograficzne lub cytologiczne w ramach populacyjnych programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ w czasie trwania konkursu.

Wyżej wymienione badania profilaktyczne (uprawniające do udziału w Konkursie) wykonuje m.in. Pracownia Mammografii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Brzesku – tel. rej. 14 66 21 377.
Badania cytologiczne zlecane są przez Poradnię Ginekologiczno-Położniczą SP ZOZ w Brzesku – prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr tel. – rejestracja 14 66 21 452. 

Wypełnione kupony konkursowe (z pieczątką właściwej pracowni)  należy nadesłać
do 30.11.2013 r. na adres: Wojewódzki Ośrodki Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zakład Diagnostyki Obrazowej 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19.

WZÓR KUPONU KONKURSOWEGO

więcej informacji o konkursie.   http://wok.su.krakow.pl/informacje-dla-kobiet/konkurs-profilaktyczny


Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,