e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Audit recertyfikujący Norm ISO w SP ZOZ w Brzesku

czwartek, 22 Czerwiec 2017
Drukuj artykuł This page as PDF

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku na początku czerwca został przeprowadzony audit recertyfikujący na zgodność postępowania z Normami ISO 9001 oraz 14001. Była to już kolejna recertyfikacja tych dwóch norm.

Wizyta przebiegała zgodnie z planem. Auditowi zostały poddane m.in. jednostki organizacyjne podstawowej opieki zdrowotnej – gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, rejestracje z analizą dokumentacji medycznej, ościenne ośrodki zdrowia, oddziały szpitalne – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny, Oddział Rehabilitacji, Centralna Sterylizacja, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie specjalistyczne, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, poradnia stomatologiczna, jednostki działalności technicznej oraz administracyjnej szpitala.

Audit przebiegał w miłej i spokojnej atmosferze, zakończył się pozytywną oceną spełniania wymagań Norm ISO 9001 oraz 14001, został profesjonalnie przeprowadzony,  personel szpitala był przygotowany bardzo dobrze do tej wizyty.

Obecnie oczekujemy na nowy certyfikat, który powinien być w posiadaniu szpitala do końca lipca.


Brzescy chirurdzy operują przy wykorzystaniu noża harmonicznego

poniedziałek, 13 Lipiec 2020

Niby zwykły nóż, a może naprawdę wiele. Chirurdzy w Szpitalu Powiatowym w Brzesku mają do swojej dyspozycji nóż harmoniczny. To [...]

czytaj dalej

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,