e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Audit przeglądowy w SP ZOZ w Brzesku

sobota, 20 Wrzesień 2008
Drukuj artykuł This page as PDF

Został zrealizowany w dniach 18-19.09.2008r. w siedzibach przy ul. Kościuszki 68 oraz Kościuszki 33 w Brzesku. Cel auditu został zrealizowany.Celem auditu przeglądowego było:
Monitorowanie obszarów objętych zakresem systemu zarządzania jakością oraz utrzymanie pewności skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania w trakcie okresu certyfikacji.
Aktywności przeglądowe obejmowały audity na miejscu, oceniające spełnienie przez posiadany system zarządzania określonych wymogów w odniesieniu do standardu, na zgodność z którym certyfikacja jest przyznana.

Zespół auditorów objął wszystkie procesy uwzględnione w planie przeglądu oraz powiązanie funkcji organizacji zgodnie z wymaganiami standardu ISO 9001:2000.
Auditorzy ocenili planowanie i efektywność wdrożenia systemu zarządzania poprzez rozmowy, weryfikację dokumentacji i metodę próbek. Po ocenie stwierdzili, iż organizacja
( SP ZOZ ) stworzyła, udokumentowała i utrzymuje system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 9001:2000.

Audit przeglądowy zakończył się sukcesem dla Zespołu. Auditorzy ocenili, iż system zarządzania jakością spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000. Zarekomendowane zostało utrzymanie certyfikatu i przeprowadzenie następnej wizyty nadzoru za 12 miesięcy.


Potrzebna krew, podziel się tym cennym darem

piątek, 3 Lipiec 2020

8 lipca pomiędzy godziną 8.00 i 12.00 będzie można oddać krew  w krwiobusie, który zaparkuje obok Szpitala Powiatowego w [...]

czytaj dalej

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska

czwartek, 2 Lipiec 2020

Po 47 latach na zasłużoną emeryturę przeszła mgr farm. Józefa Kostuch-Maciejowska Były kwiaty, podziękowania oraz okolicznościowe [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,