e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Ankieta wypełniana przez pacjenta

czwartek, 24 Wrzesień 2020
Drukuj artykuł This page as PDF

Informacja dotycząca wypełniania „Ankiety pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”

Szanowni Państwo,

Ankieta, która wypełniana jest przez pacjentów przed wejściem do szpitala stanowi załącznik nr 1 Polecenia nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020r. http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11950).

Na tej podstawie wszystkie szpitale zobligowane są do przekazywania pacjentom wskazanej ankiety przed udzieleniem świadczenia.

Tego typu ankiety są standardowo wykonywane przed wejściem do szpitali określanych jako niezakaźne (w tym również SPZOZ w Brzesku). Dzięki temu możemy identyfikować osoby podejrzane o zakażenie i izolować już przed wejściem na teren szpitala, by nie miały kontaktu z pozostałymi pacjentami, co sprzyjałoby rozprzestrzenianiu koronawirusa. Cała procedura to tak zwany pretriage i polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia zgłaszających się pacjentów, którzy mogą nie mieć objawów zakażenia i potrzebują pomocy medycznej z innych powodów. Zgodnie z obowiązującą procedurą pacjent otrzymuje do wypełnienia wskazaną ankietę, w której musi umieścić dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące występowania objawów zakażenia SARS-Cov-2.

Ankiety w naszym szpitalu wypełniane są nieprzerwanie od kwietnia bieżącego roku i jak dotąd nie było skarg z tym związanych. Ankiety te będą przekazywane do wypełnienia dopóki obowiązują stosowne przepisy w tym zakresie (do momentu odwołania Polecenia Wojewody).

Pragniemy nadmienić, iż Szpital dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa dla każdego pacjenta w czasie pandemii. Rolą szpitala nie jest interpretacja czy ocena obowiązujących przepisów i zaleceń, a stosowanie się do ich treści. Pacjenci natomiast powinni udzielać informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym, nie zatajając informacji na temat objawów i ewentualnego kontaktu z osobami zakażonymi. W ten sposób chronią siebie i innych przed niepotrzebną kwarantanną oraz czasowym zamknięciem oddziału czy poradni.

W ramach opisanego przez portal informatorbrzeski.pl wpisu na portalu Facebook jeden z użytkowników dał zapewne wyraz frustracji związanej z panującą sytuacją epidemiologiczną, czego jednak nie należy w żadnej mierze traktować jako uzasadniony zarzut, co do funkcjonowania tutejszej placówki.

Autorkę posta najpewniej zmylił niefortunny tytuł ankiety, rzeczywiście sugeruje on, iż każda wypełniająca ankietę osoba zgłasza się z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, co oczywiście nie jest prawdą. Jednak tytuł ten narzucił w poleceniu Wojewoda, a szpital nie ma kompetencji, aby dokument ten zmieniać, musząc jednocześnie stosować się do obowiązujących wymogów prawnych.

Jednocześnie, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ nie dotyczy szpitali niezakaźnych, którym jest SPZOZ w Brzesku. Szpital musi stosować się do Polecenia nr 26/2020 Wojewody Małopolskiego.

Mamy nadzieję, iż te wyjaśnienia pozwolą Państwu zrozumieć narzucone szpitalom odgórnie schematy działania, do których  w okresie pandemii wszyscy musimy się stosować.

 

 


Rejestracja do szczepień przeciw covid-19 dla seniorów 80+

czwartek, 14 Styczeń 2021

Od 15 stycznia 2021 r. na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się osoby, które skończyły 80 lat – szczepienia dla tych [...]

czytaj dalej

Wspomnienie doktora Zdzisława Opacha.

piątek, 8 Styczeń 2021

10.01.2020 roku nagle odszedł Zdzisław Opach, długoletni Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej – człowiek wielkiego serca, znakomity [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,