Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego w SP ZOZ w Brzesku. Szczegóły na naszej stronie internetowej w dziale: … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Brzesku. Szczegóły na naszej stronie internetowej w dziale: … Czytaj dalej

Zakup nowego sprzętu do rehabilitacji leczniczej w celu poprawy dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych

SP ZOZ w Brzesku w trosce o wysoki standard świadczonych usług oraz o poprawę dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych zakupił nowy sprzęt do rehabilitacji leczniczej.  Sprzęt został zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II ” obszar A. Łączna wartość … Czytaj dalej

Profilaktyka depresji „Wyprzedzić smutek”

Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek” realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie jest już drugą edycją (pilotaż w 2012, I edycja w 2013 r.). Oferta realizacji Programu w … Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Brzesku. … Czytaj dalej

Dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Oddziału Noworodkowego Szpitala w Brzesku

Oddział Noworodkowy został wyposażony w kolejny specjalistyczny sprzęt. Został on  przekazany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 1.    Lampa do fototerapii neo Blue wyposażeniem 2.    Inkubator zamknięty Issolette C 2000 3.    Stanowisko do resuscytacji Resuscitaire 4.    Nieinwazyjny miernik bilirubiny JM 103