Miesięczne archiwum: Maj 2013

SP ZOZ w Brzesku zatrudni

osoby do obsługi rejestracji elektronicznej i medycznego portalu informacyjnego (internetowego) Utworzone stanowiska pracy, związane są z realizacją projektu:. E-pacjent w SP ZOZ w Brzesku-wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz  z wdrozeniem e-usług medycznych, dofinansowanym ze środków unijnych.