Miesięczne archiwum: Maj 2012

Oferta pracy

Projekt „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych” SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko starszego informatyka