Miesięczne archiwum: Kwiecień 2010

Żałoba

Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Cześć Ich Pamięci. Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Brzesku W Kaplicy Szpitalnej SP ZOZ w Brzesku złożono kwiaty w hołdzie ofiarom katastrofy.

Opieka długoterminowa

Od 1 marca 2010r. SP ZOZ w Brzesku podpisał umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresie: pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych. Cele, zasady i warunki kwalifikowania