Miesięczne archiwum: Marzec 2010

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Brzeski Szpital w dn. 12 III 2010r. został szczególnie wyróżniony. W tym dniu bowiem W- ce Minister Zdrowia Marek Haber przekazał na ręce Dyrekcji SP ZOZ-u mgr Józefy Szczurek – Żelazko oraz lek. Adama Smołuchy Certyfikat Akredytacyjny- dokument potwierdzający leczenie … Czytaj dalej

Poświęcenie karetek przez Ks. Biskupa Wiktora Skworca

W dn. 6 III 2010r. w godzinach dopołudniowych szpital nasz odwiedził Ks. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc. Uroczystość powitania odbyła się w hollu głównym szpitalnego obiektu, gdzie pani Dyrektor mgr Józefa Szczurek – Żelazko wspólnie ze Starostą Brzeskim mgr Ryszardem Ożogiem … Czytaj dalej

Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku składa serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku za przekazanie Aparatu Ultrasonograficznego o wartości 70 000,00 zł na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Kolonoskop dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia p. Zdzisławowi Herodeckiemu za przekazanie kolonoskopu na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej o wartości 45 600,00 zł.

Z Finlandii do brzeskiego szpitala

Przez osiem tygodni w brzeskim Szpitalu Powiatowym odbywała praktykę Emmi Huntus obywatelka Finlandii. 21-letnia Emmi uczyła się zawodu laborantki i zdobywała doświadczenie w Zakładzie Analityki Medycznej SPZOZ w Brzesku.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 12 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku odbędzie się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat został nadany Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku przez Ministra … Czytaj dalej